Indlæser Begivenheder

« Alle Begivenheder

  • Denne begivenhed er allerede afholdt.

Nationale surveys – udfordringer og muligheder

torsdag 4, februar 2021 kl. 13:00 - 15:00

Store nationale surveys med adskillige tusinde deltagere giver særlige udfordringer, men rummer også spændende muligheder.

De to surveys ”Arbejdsmiljø og Helbred” og ”Sundheds- og Sygelighedsundersøgelsen” præsenteres, og med udgangspunkt i disse undersøgelser vil forskellige aspekter blive belyst. Herunder sammenligning af svarmønstre på ens spørgsmål på tværs af surveys, konsensus om spørgsmålsformuleringer og muligheder for kobling til registre eller andre surveys.

Program

13.00-13.05:    Velkommen v/Helene Feveile

13.10-13.40:    Kathrine Carlsen og Hans Bay, Arbejdstilsynet: Arbejdsmiljø og Helbred. Hans vil fokusere på stikprøveudtrækket, beskrivelse af universet, der trækkes fra, designet samt vægtningen. Kathrine vil fokusere på valget af emner, skalakonstruktion samt redegøre for brugen af AH i forbindelse med overvågningen af arbejdsmiljøet.

13.45-14.10:    Anne Illemann Christensen, Statens Instituts for Folkesundhed: Sundheds- og Sygelighedsundersøgelsen. Anne vil fortælle om metoden i Den Nationale sundhedsprofil og sammenligne med resultater fra Arbejdsmiljø og Helbred, og diskutere potentielle udfordringer med at sammenligne på tværs af undersøgelser.

14.15-14.40:    Sannie Vester Thorsen, det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø: Arbejdsmiljø og helbred koblet til registre med fravær. En af de store styrker ved surveyforskningen i Danmark, er de store muligheder der findes for at koble til nationale registre. Registerkoblingerne gør, at man kan følge folk mange år efter, at de besvarede spørgeskemaet. Blev folk syge? Hvornår gik folk på pension? I det her oplæg, vil Sannie give en introduktion til hvilke registre med sygefravær der findes i Danmark, hvor repræsentative de er, og hvordan de kan bruges sammen med spørgeskemaet Arbejdsmiljø og Helbred.

14.40-15.00:  Ekstra chatspørgsmål og afslutning

Oplægsholderne

Kathrine Carlsen er chefkonsulent og projektansvarlig for ATs to store surveys vedr. overvågningen af arbejdsmiljøet. De to surveys er AH og Virksomhedernes Arbejdsmiljøindsats (VAI) som gennemføres hvert andet år. I december 2020 blev der indgået en ”Trepartsaftale om prioriterede nationale mål for arbejdsmiljøindsatsen.” Målinger fra AH og VAI indgår i denne aftale.

Hans Bay er cand. stat og har i mange år været beskæftiget med stikprøver udtrukket i befolkningen, samt analyser heraf. Her kan nævnes de meget omtalte PISA (om skoleelevers kundskaber) samt European Social Surveys (ESS).

Anne Illemann Christensen er uddannet cand.scient.san.publ og er ansat som forskningschef og seniorrådgiver ved Statens Institut for Folkesundhed. Hun har gennem mange år arbejdet med befolkningsundersøgelser og metodeudvikling. Hun har fx arbejdet med Sundheds- og sygelighedsundersøgelserne og De Nationale Sundhedsprofiler.

Sannie Vester Thorsen er uddannet som geofysiker på Københavns Universitet, men har i en årrække beskæftiget sig med epidemiologi og registerforskning. Hun arbejder som analytiker på det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø hvor hun bl.a. har beskæftiget sig med arbejdsmiljø og sygefravær.

Nationale surveys_Program

Detaljer

Dato:
torsdag 4, februar 2021
Tidspunkt:
13:00 - 15:00

Sted

Online – Zoom

Arrangør

Selskab for Surveyforskning

Tilmeldinger er lukket for dette arrangement