Velkommen til Surveyforskning

The Danish Society for Survey Research

Selskab for Surveyforskning har til formål at være forum for tværvidenskabelig
diskussion og erfaringsudveksling i forhold til fremme af forskning i og
anvendelse af surveymetoder, dvs. undersøgelser ved hjælp af spørgeskemaer.

Kommende arrangementer
19-09-2018 – PANELSTUDIER
Nyt seminar, afholdes den 19 september 2018
klokken 13-16.
20-10-2018 – 10-års jubilæumkonference
Mere information følger snarest.
Nyheder
19-09-2018 – PANELSTUDIER
Nyt seminar, afholdes den 19 september 2018
klokken 13-16.

20-10-2018 – 10-års jubilærumkonference
Mere information følger snarest.

There are no upcoming events at this time

(Næsten) gratis survey. Torsdag den 4. november 2021 kl.13-ca. 15.30

Sted: København. Afholdes formentlig fysisk. Tilmelding mulig når endelig program og sted foreligger

Rent teknisk kræver en survey arbejdstid, penge og software. Surveyselskabet viser dig, hvordan du kan gennemføre en survey, selvom du har få penge – bare du har tid til at lave et stykke arbejde  og software til indsamling og analyse af data. Mødet præsenterer eksempler på de store mængder gratis data der allerede er derude og diskuterer fordele og ulemper ved forskningsdesign, hvor man ikke kan opnå en tilfældig stikprøve eller hvor populationen er ukendt. Og så giver vi gode råd om,  hvilke gratis eller billige programmer man kan bruge til indsamling og analyse af data.

Når Surveys gætter forkert.                                                          Afholdt 15 september 2021 som zoomarrangement. Mødet kan ses eller genses HER

Med valgundersøgelser som case vises, hvordan frafald og social desirability bias kan få surveys til at give forkerte skøn af valgdeltagelse. Det ses når surveys sammenlignes med registerundersøgelser, og man finder fx at surveyresultaterne er forkerte ift. køns- og etnicitetsforskelle i valgdeltagelse , hvilket kan have stor betydning for prognoser af valgresultater.

Selskab for Surveyforskning udskriver igen i år en prisopgave for at fremme kendskabet til den gode anvendelse af surveys. Vi vil gerne opfordre såvel undervisere som studerende til at være opmærksomme på årets prisopgave og til at dele jeres viden om prisopgaven med andre studerende og undervisere.

Se opslag og ansøgningsskema HER

Se tidligere års vinderopgaver under fanen “Selskabets prisopgaver”

 

 

Følgende arrangementer forventes afholdt i Selskabet i efteråret 2021 eller foråret 2022

Respondenters perspektiver og viden: Vi spørger respondenter om mange ting, men hvad kan respondenter meningsfuldt udtale sig om? Hvornår kan man bede respondenter vurdere udsagn og hvornår opstiller man spørgsmål, hvor noget er rigtigt og andet forkert. 

Pilottest: At teste sine spørgsmål, længden på et skema, rækkefølgen af temaerne mm. kan forekomme alt for dyrt og meget forsinkende når man i forvejen tripper og synes der skal spares på udgifterne. Men ofte er der dyre lærepenge i ikke at teste. Hvilke slags test kan man gribe til, hvem skal man spørge og hvornår i processen 

Se eller gense selskabets arrangementer 

– Surveys til de mindste

– Kan man bruge smileys i surveys og få valide svar

– Hvordan måler man sundhed

– med meget mere.

Selskabets arrangementer er de sidste mange gange afholdt på zoom. Det er derfor muligt at se eller gense en række af de spændende oplæg.

Du kan se mere om mulighederne HER

 Tak til Selskabets støttemedlemmer

Selskab for Surveyforskning vil gerne takke de mange organisationer og privatpersoner der har valgt at støtte selskabet gennem et medlemskab. Det er disse medlemskaber der muliggør, at Selskabet gratis kan tilbyde interessante arrangementer. Arrangementer i selskabet følges meget bredt af organisationer, styrelser, kommuner, universiteter, politi med mere. Midlerne fra medlemskaberne gør det muligt for studerende at følge selskabets arrangementer ligesom Selskabet kan fremme surveyarbejdet gennem en årlig prisopgave. Du kan se om din arbejdsplads er støttemedlem HER eller i denne folder; Støttemedlem af Surveyselskabet. Hvis I er et par stykker der deltager, kunne I overveje et lille støttemedlemskab til 2.500 kr, og hvis I er flere det større på 5.000 kr. Send meget gerne folderen videre.