Velkommen til Surveyforskning

The Danish Society for Survey Research

Selskab for Surveyforskning har til formål at være forum for tværvidenskabelig
diskussion og erfaringsudveksling i forhold til fremme af forskning i og
anvendelse af surveymetoder, dvs. undersøgelser ved hjælp af spørgeskemaer.

Kommende arrangementer
19-09-2018 – PANELSTUDIER
Nyt seminar, afholdes den 19 september 2018
klokken 13-16.
20-10-2018 – 10-års jubilæumkonference
Mere information følger snarest.
Nyheder
19-09-2018 – PANELSTUDIER
Nyt seminar, afholdes den 19 september 2018
klokken 13-16.

20-10-2018 – 10-års jubilærumkonference
Mere information følger snarest.

There are no upcoming events at this time

Kan valgtest styrke demokratiet? En undersøgelse af deres rolle i EP-valget

Afholdt 16 maj kl 15-16.30  på CBS

Optagelse fra arrangementet kan ses HER

Valgtest spiller en stadigt voksende rolle i vælgernes beslutningsproces, og har stor potentiale for at hjælpe vælgerne med at træffe informerede valg. Med fokus på EP-valget vil vi dykke ned I et nyt projekt fra Aarhus Universitet I samarbejde med Epinion og Jyllands-Posten, som udvikler en serie af valgtest, der dækker forskellige aspekter af EU, herunder generelle EU-spørgsmål samt mere specifikke emner relateret til MEP’ernes arbejde i Parlamentet.

Efterårets arrangementer
Selskab for Surveyforskning har en række arrangementer på vej. Disse vil løbende blive annonceret på hjemmesiden. Eksempler på kommende arrangementer:

Folkesundheds-surveys: Forventes afholdt i august eller september. 
De faglige udfordringer og erfaringer med måling af sundhed og præsentation af survey inden for folkesundhed.

Surveys og registre: Forventes afholdt i oktober.
Hvordan kombinerer man survey og registre i analyserne?

Motivation af respondenter. Forventes afholdt i november
Hvordan motiverer man respondenter? Erfaringer med mere målrettede orienteringsbreve, præmier, brugervenligt spørgeskema, mindre undersøgelser, fx med blokke, der permuteres så alle ikke  får alle spørgsmål, men en fælles base. Udnyttelse af geografiske informationer.

Selskabets prisopgaver blev uddelt ved en festlig begivenhed den 19 marts

Prisen for speciale gik til: 

Caroline V. Christjansen Ramgil og Mie Kjærgaard Pheiffer

Prisen for stor opgave/ bachelor gik til:

Viktor Lønberg Bilde og Zakarias Jafer

Opgaverne kan læses HER

AI som supplement eller erstatning for surveyforskeren?

Afholdt 19 marts 2024

Program for dagen samt optagelse af dagen kan ses HER 

Kunstig intelligens (AI) er hot. Og dagen måtte komme, hvor AI også begyndte at bevæge sig ind på surveyforskerens domæne. Til dette arrangement stiller vi spørgsmålet om AI med fordel kan supplere eller endda erstatte surveyforskerens arbejde inden for surveyprojektfaserne såsom surveyudvikling, dataindsamling, analyse og afrapportering. Til arrangementet præsenteres eksempler på anvendelse af AI i de forskel-lige faser, og der diskuteres fordele og ulemper ved anvendelsen af AI.

Indsigter til udsalgspris: Hvad koster data?

Afholdt 1. februar 2024 . Optagelser fra dagen kan ses HER

Hvor meget behøver man betale, for at få de data, man skal bruge? Og hvordan får man, hvad man betaler for? Hvilke data flyder på nettet, og hvordan får man fingre i dem?

Vi fejrer årets store udsalgsmåned ved at dykke ned i disse spørgsmål – både fra et forskningsperspektiv og med en bredspektret samfundslinse.  

 Tak til Selskabets støttemedlemmer

Selskab for Surveyforskning vil gerne takke de mange organisationer og privatpersoner der har valgt at støtte selskabet gennem et medlemskab.

Det er disse medlemskaber der muliggør, at Selskabet gratis kan tilbyde interessante arrangementer.

Arrangementer i selskabet følges meget bredt af organisationer, styrelser, kommuner, universiteter, politi med mere.

Midlerne fra medlemskaberne gør det muligt for studerende at følge selskabets arrangementer ligesom Selskabet kan fremme surveyarbejdet gennem en årlig prisopgave. 

Du kan se om din arbejdsplads er støttemedlem HER eller i denne folder; Støttemedlem af Surveyselskabet.

Hvis I er et par stykker der deltager, kunne I overveje et lille støttemedlemskab til 2.500 kr, og hvis I er flere det større på 5.000 kr. Send meget gerne folderen videre.