Velkommen til Surveyforskning

The Danish Society for Survey Research

Selskab for Surveyforskning har til formål at være forum for tværvidenskabelig
diskussion og erfaringsudveksling i forhold til fremme af forskning i og
anvendelse af surveymetoder, dvs. undersøgelser ved hjælp af spørgeskemaer.

Kommende arrangementer
19-09-2018 – PANELSTUDIER
Nyt seminar, afholdes den 19 september 2018
klokken 13-16.
20-10-2018 – 10-års jubilæumkonference
Mere information følger snarest.
Nyheder
19-09-2018 – PANELSTUDIER
Nyt seminar, afholdes den 19 september 2018
klokken 13-16.

20-10-2018 – 10-års jubilærumkonference
Mere information følger snarest.

Skalavalidering – hvad skal der til for at måle komplekse problemer via surveys? Fysisk deltagelse

Sted:              Københavns Universitet -Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Lokale:   CSS 35.01.06 – Indgang via Gammeltoftgade 13 Arrangementet kan også følges online - link fås ved tilmelding HER Hvornår er det et […]

Læs mere om denne begivenhed »
CSS 35.01.06, Center for Sundhed og Samfund (CSS), se kort i pdf format Øster Farimagsgade 5, Bygning 35, 1 sal
København K, 1353
+ Google Maps

Skalavalidering – hvad skal der til for at måle komplekse problemer via surveys? Online deltagelse

Sted:              ZOOM Arrangementet kan også følges fysisk - Se flere detaljer og tilmeld dig HER Hvornår er det et problem at antage, at et […]

Læs mere om denne begivenhed »
Zoom,

Call for papers  Deadline 1/4 2023

Selskab for Surveyforskning samarbejder med forskere om tidsskriftet ”Metode og Forskningsdesign”

Tidsskriftet søger artikler til udgivelse i 2023-nummeret. Deadline for indsendelse af forslag er 1/4 2023. Reviewede og accepterede artikler udgives løbende online og endeligt i december 2023. Artikelforslag modtages på både dansk/nordisk og engelsk.

 Du kan læse hele opslaget her: Metode og Forskningsdesign call for papers 2023

Og læse mere om Tidsskriftet i Folder om Tidsskriftet Metode og Design

Skalavalidering –   hvad skal der til for at måle komplekse problemer via surveys?  Onsdag den 21. februar 2023 kl. 13.30-15.50

Sted:  Københavns Universitet. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Lokale: CSS 35.01.06 – Indgang via Gammeltoftgade 13

Arrangementet kan også følges via Zoom. Link tilsendes ved tilmeldelse

Hvornår er det et problem at antage, at et fænomen kan måles ved at stille et enkelt spørgsmål til en respondent? Med dette arrangement om skalavalidering sætter vi spot på teorierne bag, praksis og eksempler på gennemførte studier, hvor skalaer testes for deres evne til at indfange fænomener i deres kontekst.

Prisopgave 2022. Deadline:  1. februar 2023

BEMÆRK: FORLÆNGET ANSØGNINGSPERIODE. Grundet det faktum at mange bedømmelser finder sted ultimo januar, er det besluttet at opgaver kan indleveres frem til og med 1 februar.

Selskab for Surveyforskning udskriver prisopgave i to kategorier: Speciale og større eksamensopgave (herunder bacheloropgave). Surveyforskning skal indgå som et centralt element. Formålet med prisen er at øge studerendes interesse for at benytte surveyforskning samt at sætte fokus på studerende med kvalifikationer inden for surveyforskning. Prisen gives til et speciale/en opgave, der er nyskabende i forhold til et eller flere af følgende elementer: anvendelsen af surveymetoden, teorien bag surveys og surveymetode, præsentation af surveyresultater (fx grafisk) samt formidlingen af surveyresultater.

Læs mere HER

Svære målgrupper i surveys blev afholdt 24 november

Københavns Universitet, Sociologisk Institut, Øster Farimagsgade 5, København 

Program og optagelse af arrangementet kan ses HER

 

Nogle grupper er særligt vanskelige at få til at svare på surveys, og der skal noget mere eller noget andet til for at motivere til deltagelse. Ved dette arrangement kan du høre om erfaringer fra forskellige surveys – både om udfordringerne, hvad der er forsøgt, og hvad der har virket.

Hvor kommer stikprøven fra? Forventes afholdt i 2023 Mere information følger.

Mange af os kender processen med en simpel tilfældig stikprøve fra CPR-registret. Men hvilke andre kilder og registrer findes der? Og kan stikprøven optimeres? Er der forskel på stikprøver til forskning og officiel statistik? Arrangementet vil forsøge at belyse nogle af disse temaer. 

Surveyeksperimenter – hvad, hvorfor og hvordan?  

Blev afholdt Onsdag den 5. oktober 2022 kl. 15-17.00

Optagelse fra dagen samt program kan findes HER

Modsat klassiske surveystudier er surveyeksperimenter stærke til at besvare kausale undersøgelsesspørgsmål om forholdet mellem årsager og effekter. Til dette arrangement stiller vi skarpt på, hvad surveyeksperimenter er, hvorfor de benyttes inklusiv deres styrker og svagheder samt hvordan de benyttes igennem konkrete eksempler

Se eller gense selskabets arrangementer 

– Surveys til de mindste

– Kan man bruge smileys i surveys og få valide svar

– Hvordan måler man sundhed

– Når surveys gætter forkert

– med meget mere.

Selskabets arrangementer er de sidste mange gange afholdt på zoom. Det er derfor muligt at se eller gense en række af de spændende oplæg.

Du kan se mere om mulighederne HER

 Tak til Selskabets støttemedlemmer

Selskab for Surveyforskning vil gerne takke de mange organisationer og privatpersoner der har valgt at støtte selskabet gennem et medlemskab.

Det er disse medlemskaber der muliggør, at Selskabet gratis kan tilbyde interessante arrangementer.

Arrangementer i selskabet følges meget bredt af organisationer, styrelser, kommuner, universiteter, politi med mere.

Midlerne fra medlemskaberne gør det muligt for studerende at følge selskabets arrangementer ligesom Selskabet kan fremme surveyarbejdet gennem en årlig prisopgave. 

Du kan se om din arbejdsplads er støttemedlem HER eller i denne folder; Støttemedlem af Surveyselskabet.

Hvis I er et par stykker der deltager, kunne I overveje et lille støttemedlemskab til 2.500 kr, og hvis I er flere det større på 5.000 kr. Send meget gerne folderen videre.