Velkommen til Surveyforskning

The Danish Society for Survey Research

Selskab for Surveyforskning har til formål at være forum for tværvidenskabelig
diskussion og erfaringsudveksling i forhold til fremme af forskning i og
anvendelse af surveymetoder, dvs. undersøgelser ved hjælp af spørgeskemaer.

Kommende arrangementer
19-09-2018 – PANELSTUDIER
Nyt seminar, afholdes den 19 september 2018
klokken 13-16.
20-10-2018 – 10-års jubilæumkonference
Mere information følger snarest.
Nyheder
19-09-2018 – PANELSTUDIER
Nyt seminar, afholdes den 19 september 2018
klokken 13-16.

20-10-2018 – 10-års jubilærumkonference
Mere information følger snarest.

Fysisk deltagelse: Surveys med de store stikprøver

Hvorfor er surveys med store stikprøve vigtige? Hvilken metodiske fordele er der ved store stikprøver? Og hvordan balancerer vi respondentbyrden i forhold til ønsket om mange svar? Nogle surveys inviterer […]

Læs mere om denne begivenhed »
CSS 2.0.63, Farimagsgade 5
+ Google Maps

Digital deltagelse: Surveys med de store stikprøver

Hvorfor er surveys med store stikprøve vigtige? Hvilken metodiske fordele er der ved store stikprøver? Og hvordan balancerer vi respondentbyrden i forhold til ønsket om mange svar? Nogle surveys inviterer […]

Læs mere om denne begivenhed »
Zoom,

Surveys med store stikprøver Afholdes d 26 september kl 15-17 i lokale 2.0.63 på CSS på Østerfarimagsgade 5. Lokalet ligger tæt på hovedindgangen. Tilmelding til fysisk deltagelse HER  

Arrangementet kan også følges via Zoom. Tilmelding kan ske HER

Hvorfor er store surveys vigtige? Og hvordan balancerer vi respondentbyrden i forhold til ønsket om mange svar?

Nogle surveys inviterer rigtig mange danskere til at deltage, og mange mennesker medvirker ved at udfylde et spørgeskema. Ofte belyser disse surveys emner af stor samfundsmæssig interesse og betydning, som kan give input til nye indsatser og politikformulering. Hør nogle eksempler på undersøgelser med store stikprøver og hvilke muligheder, det giver for brug af data.

Samtidig kan store surveys bidrage til den udbredte survey fatigue, der medfører, at folk bare ikke orker flere surveys. Så hvordan afvejer vi hensynet til ønsket om en stor stikprøve versus belastningen af respondenterne? Få nogle tips til, hvordan du vælger den rigtige størrelse på din stikprøve, og hvilke faktorer du skal tage med ved fastsættelse af størrelse på din stikprøve.

Selskab for Surveyforskning udskriver  i 2023 atter to prisopgaver.

  • En prisopgave indenfor kategorien speciale.
  • En prisopgave indenfor kategorien større eksamensopgave (herunder bacheloropgave).

Prisen gives til et speciale/en opgave, der er nyskabende i forhold til f.eks. anvendelse af surveymetode, teorien bag surveys og surveymetode, præsentation eller formidling af surveyresultater mm.

Læs mere om selskabets prisopgave HER, hvor der også er link til de dokumenter, der skal anvendes for at indsende et bidrag.

Selskabet har brug for din hjælp til et arrangement om kunstig intelligens
Selskab for surveyforskning er ved at planlægge et arrangement om brugen af kunstig intelligens i surveys. Emnerne kunne f.eks være:

  • Kvaliteten af surveys skabt mere eller mindre af kunstig intelligens
  • Analyse af data ved hjælp af kunstig intelligens
  • Afrapportering ved hjælp af kunstig intelligens. 

Hvis du kender til eksempler på kunstig intelligens brugt i disse faser, kender til mennesker der forsker i det eller på anden vis kan hjælpe os, må du meget gerne skrive til os på mail Sekretariat@surveyselskab.dk.
Arrangementet forventes afholdt i marts 2024. 

Efterårets og forårets arrangementer
Selskab for Surveyforskning har en række arrangementer på vej. Disse vil løbende blive annonceret på hjemmesiden. Eksempler på kommende arrangementer:

Hvordan afdækker man de svære begreber? Surveys handler ofte om at afdække begreber som kræver mere end et spørgsmål. Det kan f.eks. være ensomhed, sociale relationer og utryghed. Udfordringerne kan være, hvilke spørgsmål der bedst afdækker begrebet, men også om ord forstås ens i alle befolkningsgrupper mm. Arrangementet forventes afholdt i november 2023.

Kunstig intelligens i spørgeskemaer: Kunstig intelligens vinder ind alle steder. Selskabet vil undersøge, hvordan kunstig intelligens kan bruges i de forskellige faser af en surveyproces fra skabelsen af et spørgeskema til analyse og afrapportering. Arrangementet forventes afholdt i marts 2024

Indsamling af Patient Reported Outcome Measures i epidemiologisk surveyforskning Afholdt d 7 september. 

Noter fra oplægholderne kan findes HER

På tværs af sundhedssektoren kan patientens vurdering af smerter, trivsel, mobilitet, funktionsevne m.m. med fx SF-36 eller andre mere specialiserede instrumenter være afgørende for vurdering af forandringer i sygdomsbillede, behandling og recovery. Med dette arrangement sætter vi fokus på PROM’er (Patient Reported Outcome Measures) og hvordan de anvendes i longitudinelle epidemiologiske forskningsstudier. Oplægsholderne præsenterer egen forskning samt deres bud på do’s and don’ts ved brug af selvrapporterede data.

Adgang til registerdata, survey og repræsentative stikprøver til analyse  Afholdt tirsdag d 16/5 

Der er ikke optagelse fra dette arrangement. Men programmet er tilgængeligt HER

Registre og databaser kan bruges til at danne repræsentative stikprøver til en dataindsamling, berige gennemførte surveys eller til specialanalyser i sig selv af fx bortfald og tidsforløb. De fire indlæg samler disse forskellige indfaldsvinkler og går hver for sig i dybden. Hvor får man adgang til andres surveydata? Hvordan er de dokumenteret? Hvilke registre findes der man kan bruge til repræsentative stikprøver? Hvordan får man en repræsentativ stikprøve fra CPR? Hvad er kravene til adgang til sundhedsdata? Og hvordan optimerer man en stikprøve, fx hvis man vil sammenligne to grupper og samtidig sige noget generelt om alle – eller hvordan bibeholde man repræsentativitet i paneler over tid?

Se eller gense selskabets arrangementer 

– Surveys til de mindste

– Kan man bruge smileys i surveys og få valide svar

– Hvordan måler man sundhed

– Når surveys gætter forkert

– med meget mere.

Selskabets arrangementer er de sidste mange gange afholdt på zoom. Det er derfor muligt at se eller gense en række af de spændende oplæg.

Du kan se mere om mulighederne HER

 Tak til Selskabets støttemedlemmer

Selskab for Surveyforskning vil gerne takke de mange organisationer og privatpersoner der har valgt at støtte selskabet gennem et medlemskab.

Det er disse medlemskaber der muliggør, at Selskabet gratis kan tilbyde interessante arrangementer.

Arrangementer i selskabet følges meget bredt af organisationer, styrelser, kommuner, universiteter, politi med mere.

Midlerne fra medlemskaberne gør det muligt for studerende at følge selskabets arrangementer ligesom Selskabet kan fremme surveyarbejdet gennem en årlig prisopgave. 

Du kan se om din arbejdsplads er støttemedlem HER eller i denne folder; Støttemedlem af Surveyselskabet.

Hvis I er et par stykker der deltager, kunne I overveje et lille støttemedlemskab til 2.500 kr, og hvis I er flere det større på 5.000 kr. Send meget gerne folderen videre.