Velkommen til Surveyforskning

The Danish Society for Survey Research

Selskab for Surveyforskning har til formål at være forum for tværvidenskabelig
diskussion og erfaringsudveksling i forhold til fremme af forskning i og
anvendelse af surveymetoder, dvs. undersøgelser ved hjælp af spørgeskemaer.

Kommende arrangementer
19-09-2018 – PANELSTUDIER
Nyt seminar, afholdes den 19 september 2018
klokken 13-16.
20-10-2018 – 10-års jubilæumkonference
Mere information følger snarest.
Nyheder
19-09-2018 – PANELSTUDIER
Nyt seminar, afholdes den 19 september 2018
klokken 13-16.

20-10-2018 – 10-års jubilærumkonference
Mere information følger snarest.

God sommerferie

Selskab for surveyforskning har i foråret 2019 afholdt en række arrangementer i Jylland og København.

Vi er nu gået på sommerferie men vil løbende opdatere siden med oplysninger om efterårets arrangementer

Læs mere om de afholdte arrangementer og se de anvendte slides her

NYT ARRANGEMENT I EFTERÅRET 2019: Kan nye typer spørgsmål øge forståelsen af det vi undersøger?

I en række surveyprogrammer kan man efterhånden anvende flere spørgsmålstyper, som ikke var tilgængelige tidligere. Dette kan fx være spørgsmålstyper, hvor respondenten skal sortere en række svarmuligheder, rangordne svar, anvende trinløse skalaer, svare ved hjælp af smileys, trykke et sted på et kort og meget andet. Med andre ord er der spørgsmålstyper, som rækker ud over multiple choice og åbne spørgsmål, som mange spørgeskemadesigns tager udgangspunkt i.

 De nye muligheder giver anledning til at drøfte, hvordan anvendelse af dem kan bidrage til at opnå god viden om de fænomener, man undersøger. Kan nye spørgsmålstyper afdække nye aspekter af de fænomener vi undersøger, og hvilken datakvalitet kan man forvente? Med seminaret vil vi se på eksempler, hvor nogle af disse utraditionelle spørgsmålstyper er anvendt i forskning, og vi vil drøfte overvejelser om anvendelsen på baggrund af betragtninger om metode og datakvalitet.  

Den 7 marts uddelte Selskab for Surveyforskning to priser

Tanja Flach Hansen og Laura Elisabeth Kudsk Brink, Statskundskab, Københavns Universitet blev vinder af Selskab for Surveyforsknings prisopgave 2018 i kategorien speciale: ”Eksisterer der et partipolitisk ”os og dem”? Et studie af ideologisk og affektiv polarisering i Danmark”

 Mikkel Skov Sørensen, Statskundskab, Aarhus Universitet blev vinder i kategorien bachelorprojekt: ”Forskansning eller forandring? Et studie af status quo-bias vedrørende reformer af den offentlige sektor” 

Se begge prisopgaver samt motivation for tildeling af priserne her

Prisopgave 2019

Der vil blive udskrevet en prisopgave for 2019. Denne tekst vil blive at finde på forsiden samt Her