Velkommen til Surveyforskning

The Danish Society for Survey Research

Selskab for Surveyforskning har til formål at være forum for tværvidenskabelig
diskussion og erfaringsudveksling i forhold til fremme af forskning i og
anvendelse af surveymetoder, dvs. undersøgelser ved hjælp af spørgeskemaer.

Kommende arrangementer
19-09-2018 – PANELSTUDIER
Nyt seminar, afholdes den 19 september 2018
klokken 13-16.
20-10-2018 – 10-års jubilæumkonference
Mere information følger snarest.
Nyheder
19-09-2018 – PANELSTUDIER
Nyt seminar, afholdes den 19 september 2018
klokken 13-16.

20-10-2018 – 10-års jubilærumkonference
Mere information følger snarest.

Giver smileys seriøse svar? Utraditionelle spørgsmålstyper og listeeksperimenter. Og præsentation af prisopgaver

Dette arrangement fokuserer på utraditionelle spørgsmålstyper og listeeksperimenter, men præsenterer også vinderne af selskabets prisopgaver. I surveys kan man i online opsætning i dag vælge mellem flere item-typer, som ikke var tilgængelige tidligere, såsom sortering, rangordning, trinløse skalaer, smileys, interaktive billeder m.m. Men hvad kan man bruge disse funktioner til? Polymeros Chrysochou og Jacob Brauner […]

Læs mere »
Online – Zoom,

Giver smileys seriøse svar? Utraditionelle spørgsmålstyper samt listeeksperimenter  Torsdag d 15 april kl 15.30-16.45

I online opsætning kan man i dag vælge mellem flere item-typer, som ikke var tilgængelige tidligere; sortering, rangordning, trinløse skalaer, smileys, interaktive billeder m.m. Men hvad kan man bruge disse funktioner til? Polymeros Chrysochou og Jacob Brauner vil fortælle om disse item-typer i Qualtrics og om datakvalitet for disse item-typer. Listeeksperimenter er velegnet til at begrænse de social desirability bias, som ofte ses ved følsomme emner i surveydesign, hvor respondenten adspørges direkte. Kim Mannemar Sønderskov vil give eksempler på og resultater fra listeeksperimenter, og fortælle om principperne bag metoden. 

Vindere af Selskab for Surveyforsknings prisopgave

Selskab for Surveyforskning modtog også i 2020 mange specialer og store opgaver  i forbindelse med den opslåede prisopgave. Vi vil gerne sige tak for den store interesse. Udvalgene har udpeget vinderne i hver kategori. 

Vindere i kategorien Speciale:  Emil Teddy Starchurska og Jens Claudi Gregersen, Institut for Statskundskab, Københavns Universitet: ”Døren går op – hvem kommer ind?” Et studie af holdningen til indvandrere i Danmark

Vindere i kategorien Bacheloropgave: Trine Cosmus Nobel og Ida Marie Nyland Jensen, Institut for Samfund og Erhverv, Roskilde Universitet: Den Dobbelte Krænkelse- en undersøgelse af sammenhængen mellem køn og unges opfattelser af digitale sexkrænkelser

Med æren følger 5000 kr. Vinderne præsenterer deres opgaver ved Selskabets arrangement d 15 april. Læs mere og find de to vinderopgaver HER

Surveys til de mindste – faldgruber og muligheder 1. juni 2021 14-16 på zoom

Interessen for at lade børn komme til orde om deres erfaringer og hverdag er stor i disse år, hvor både kommuner, NGO’er og forskere har fokus på børns perspektiver. Samtidig giver udviklingen af interaktive teknologier stadig flere muligheder for at lave kreative dataindsamlingsløsninger. Men hvor små børn kan man meningsfuldt lave surveys til? Hvad skal man være opmærksom på, når man vil lave surveys til børn? Og hvad er der af alternativer til surveyen, når man gerne vil høre fra børn på en systematisk måde? Til dette arrangement sætter surveyselskabet fokus på surveys til børn og indbyder oplægsholdere fra Børnerådet, VIVE, Dansk Center for Undervisningsmiljø og Danmarks Evalueringsinstitut til at dele erfaringer og gode råd.  Det vil blive muligt at tilmelde sig, når endeligt program er på plads

Selskabets online arrangementer optages

Se eller gense bla oplæg om:

 – de store undersøgelser coronaepidemien gav mulighed for

– hvordan denn gode visuelle fremstilling kan erstatte mange ord og mange tabeller.

– muligheden for at måle sundhed i surveys.    Se mere HER

Tak til Selskabets støttemedlemmer

Selskab for Surveyforskning vil gerne takke de mange organisationer og privatpersoner der har valgt at støtte selskabet gennem et medlemskab. Det er disse medlemskaber der muliggør, at Selskabet gratis kan tilbyde interessante arrangementer til alle interesserede. Arrangementer i selskabet følges meget bredt af organisationer, styrelser, kommuner, universiteter, politi med mere. I særlig grad er vi glade for at midlerne fra medlemskaberne gør det muligt for studerende at følge selskabets arrangementer ligesom Selskabet kan fremme surveyarbejdet gennem en årlig prisopgave. Man kan se mere om medlemmerne samt mulighed for medlemskab HER. Selskabet har endvidere udarbejdet en folder, som beskriver, hvordan man kan blive støttemedlem. Folder om støttemedlemskab