Velkommen til Surveyforskning

The Danish Society for Survey Research

Selskab for Surveyforskning har til formål at være forum for tværvidenskabelig
diskussion og erfaringsudveksling i forhold til fremme af forskning i og
anvendelse af surveymetoder, dvs. undersøgelser ved hjælp af spørgeskemaer.

Kommende arrangementer
19-09-2018 – PANELSTUDIER
Nyt seminar, afholdes den 19 september 2018
klokken 13-16.
20-10-2018 – 10-års jubilæumkonference
Mere information følger snarest.
Nyheder
19-09-2018 – PANELSTUDIER
Nyt seminar, afholdes den 19 september 2018
klokken 13-16.

20-10-2018 – 10-års jubilærumkonference
Mere information følger snarest.

Non response.. Eller kunsten at få svar…

Arrangementet vil komme bredt omkring forskellige aspekter af manglende svar på vores spørgeskemaer, både hvordan vi helt fra begyndelsen kan øge motivationen hos respondenterne, eksempelvis via målrettede formuleringer i følgebrevene; hvilke spørgsmål folk ikke vil svare på, selvom de er i gang med besvarelsen; hvorfor nogen blot vælger at svare de neutrale svarkategorier frem for […]

Læs mere »
CSS 1.1.18, Center for Sundhed og Samfund (CSS), se kort i pdf format Øster Farimagsgade 5, Bygning 35, 3 sal
København K, 1353 Danmark
+ Google Maps

Identitet og surveypragmatik – Køn (ja, nej, både-og, ved ikke)

Arrangement om surveyhåndværket i krydsfeltet mellem identitet og pragmatik. Flere praktikere og forskere oplever det som udfordrende at finde ud af, hvordan man spørger til emner som køn, seksualitet mv. i en survey, når man på en og samme tid gerne vil imødekomme mangfoldigheden af identiteter, og samtidig har nogle pragmatiske hensyn, der fx handler […]

Læs mere »
CSS 1.1.18, Center for Sundhed og Samfund (CSS), se kort i pdf format Øster Farimagsgade 5, Bygning 35, 3 sal
København K, 1353
+ Google Maps

Arrangement i København: Non-response          5 december i lokale 1.1.18 kl 13.15

Arrangementet kommer bredt omkring forskellige aspekter af manglende svar på spørgeskemaer, hvordan vi helt fra begyndelsen kan øge motivationen hos respondenterne, fx via målrettede formuleringer i følgebrevene; hvilke spørgsmål folk ikke vil svare på, selvom de er i gang med besvarelsen; hvorfor nogle blot vælger at svare de neutrale svarkategorier frem for at give substantielle svar; og hvordan vi bedst analyserer repræsentativt, når vi har fået et skævt bortfald? Læs mere HER 

Arrangement i København: Identitet og surveypragmatik. 27 februar 2020 i lokale 35.01.06 kl 13.15.

Arrangementet vil belyse hvordan man spørger til køn og lignende svære emner. På dagen uddeles også Selskab for Surveyforsknings prisopgave og der afholdes generalforsamling. Mere information og program følger snarest.

Arrangement i Aalborg 25 marts 2020: Hvad man kan (og ikke kan) med vignetter. Forventet sted og tid: Aalborg Universitet kl 13

Vignetter er en særlig metode til at afdække holdninger og beslutninger igennem konkrete beskrivelser af realistiske situationer. Beskrivelserne kan  være relativt korte, hvor der – typisk ved hjælp af et eksperimentelt design – systematisk varieres på centrale dimensioner. Og de kan være lange og detaljerede, der som oftest fungerer som referenceramme for uddybende spørgsmål. Men hvordan udformes sådanne vignetter og endnu vigtigere: Hvordan kan vi sikre, at de meget konkrete vignetter giver os generaliserbare resultater? Arrangementet er delvis en gentagelse af et tidligere arrangement i København. Der vil muligvis ske lidt justeringer, men se gerne mere om det tidligere afholdte arrangement her

BEMÆRK! Selskab for Surveyforskningsprisopgave 2019

Selskab for Surveyforskning har de sidste 10 år udskrevet en prisopgave målrettet henholdsvis et speciale og en større eksamensopgave (herunder bacheloropgaver), hvori surveyforskning indgår som et centralt element.

Også i 2019 udskrives prisopgaven. Alle, der har afleveret og fået bedømt et speciale/en større opgave fra et dansk universitet i 2019 kan deltage  uanset studieretning. Læs mere her