Velkommen til Surveyforskning

The Danish Society for Survey Research

Selskab for Surveyforskning har til formål at være forum for tværvidenskabelig
diskussion og erfaringsudveksling i forhold til fremme af forskning i og
anvendelse af surveymetoder, dvs. undersøgelser ved hjælp af spørgeskemaer.

Kommende arrangementer
19-09-2018 – PANELSTUDIER
Nyt seminar, afholdes den 19 september 2018
klokken 13-16.
20-10-2018 – 10-års jubilæumkonference
Mere information følger snarest.
Nyheder
19-09-2018 – PANELSTUDIER
Nyt seminar, afholdes den 19 september 2018
klokken 13-16.

20-10-2018 – 10-års jubilærumkonference
Mere information følger snarest.

Et billede siger mere end tusind tabeller -Zoomarrangement

Folk gider ikke læse statistik – og kan ikke finde ud af det – men hjælpen er nær. Mulighederne for kreativ visualisering af surveydata er i dag flere end nogensinde, og interessen for at blive bedre til det vokser tilsvarende. Arrangementet fokuserer på nogle af de redskaber, man kan bruge til at visualisere sine surveydata. […]

Læs mere »
Online – Zoom,

Udsendelsesformer og svarprocenter

Selskab for Surveyforskning oplever, at vores arrangementer om helt grundlæggende spørgsmål vedrørende surveys og dataindsamling er de mest besøgte. Vi vil derfor forsøge at producere en række videoer, blandt andet med fokus på helt grundlæggende overvejelser omkring dataindsamlinger. Dette vil også blive taget op løbende i selskabets arrangementer. HUSK LYD

Denne video er produceret af Pernille Bjørnholt Nielsen fra DEFACTUM Region Midtjylland.

 Selskab for Surveyforsknings prisopgave 2020

Selskab for Surveyforskning uddeler hvert år en pris til hhv. et speciale og en større eksamensopgave (herunder bacheloropgaver), hvori surveyforskning indgår som et centralt element. Formålet med prisen er at øge studerendes interesse for at benytte surveyforskning samt at sætte fokus på studerende med kvalifikationer inden for surveyforskning. Prisen gives til et speciale/en opgave, der er nyskabende i forhold til et eller flere af følgende elementer: anvendelsen af surveymetoden, teorien bag surveys og surveymetode, præsentation af surveyresultater (fx grafisk) samt formidlingen af surveyresultater.

Alle, der har afleveret og fået bedømt et speciale/en større opgave fra et dansk universitet i 2020 uanset studieretning kan deltage. Se mere og find de relevante dokumenter HER

Et billede siger mere end tusind tabeller. Afholdes 1 oktober via zoom 

Folk gider ikke læse statistik – og kan ikke finde ud af det – men hjælpen er nær. Mulighederne for kreativ visualisering af surveydata er i dag flere end nogensinde, og interessen for at blive bedre til det vokser tilsvarende. Med dette arrangement sætter Surveyselskabet fokus på nogle af de redskaber, man kan bruge til at visualisere sine surveydata, og oplægsholderne viser med eksempler fra både konsulent- og forskningsarbejde, hvor langt man kan komme og hvilke valg, man skal træffe undervejs. Tilmelding kan ske HER

 Surveys i en coronatid. 

Den 24 september afholdt Selskab for Surveyforskning et arrangement, om de surveys der opstod  på meget kort tid i perioden efter at Covid19 lukkede landet i foråret 2020.

Arrangementet havde oplæg om “COH-fit” af Lau Caspar Thygesen; “Solidaritet og frivillighed i coronakrisen” af Jonas Toubøl; “HOPE” af Michael Bang-Petersen. 

Optagelse af arrangementet “Surveys i en coronatid” kan ses HER

Arrangement i Aalborg: Non-response – Eller kunsten at få svar.  Arrangementet vil komme bredt omkring forskellige aspekter af manglende svar på vores spørgeskemaer, både hvordan vi helt fra begyndelsen kan øge motivationen hos respondenterne; hvilke spørgsmål folk ikke vil svare på, selvom de er i gang med besvarelsen; hvorfor nogen blot vælger at svare de neutrale svarkategorier, hvordan vi bedst muligt analyserer, når vi alligevel har et skævt bortfald. Arrangementet er delvis en gentagelse af et tidligere arrangement i København.

Arrangement i København: Kan man måle sundhed i surveys. Dette har tidligere været afholdt i Aarhus og arrangementet vil delvis være en gentagelse af dette tidligere arrangement. Det forventes afholdt i foråret 2021