Velkommen til Surveyforskning

The Danish Society for Survey Research

Selskab for Surveyforskning har til formål at være forum for tværvidenskabelig
diskussion og erfaringsudveksling i forhold til fremme af forskning i og
anvendelse af surveymetoder, dvs. undersøgelser ved hjælp af spørgeskemaer.

Kommende arrangementer
19-09-2018 – PANELSTUDIER
Nyt seminar, afholdes den 19 september 2018
klokken 13-16.
20-10-2018 – 10-års jubilæumkonference
Mere information følger snarest.
Nyheder
19-09-2018 – PANELSTUDIER
Nyt seminar, afholdes den 19 september 2018
klokken 13-16.

20-10-2018 – 10-års jubilærumkonference
Mere information følger snarest.

Surveys til de mindste – faldgruber og muligheder

Interessen for at lade børn komme til orde om deres erfaringer og hverdag er stor i disse år, hvor både kommuner, NGO’er og forskere har fokus på børns perspektiver. Samtidig giver udviklingen af interaktive teknologier stadig flere muligheder for at lave kreative dataindsamlingsløsninger. Men hvor små børn kan man meningsfuldt lave surveys til? Hvad skal […]

Læs mere »
Online – Zoom,

Surveys til de mindste – faldgruber og muligheder 1. juni 2021 14-16 på zoom

Interessen for at lade børn komme til orde om deres erfaringer og hverdag er stor i disse år, hvor både kommuner, NGO’er og forskere har fokus på børns perspektiver. Samtidig giver udviklingen af interaktive teknologier stadig flere muligheder for at lave kreative dataindsamlingsløsninger. Men hvor små børn kan man meningsfuldt lave surveys til? Hvad skal man være opmærksom på, når man vil lave surveys til børn? Og hvad er der af alternativer til surveyen, når man gerne vil høre fra børn på en systematisk måde? Til dette arrangement sætter surveyselskabet fokus på surveys til børn og indbyder oplægsholdere fra Børnerådet, VIVE, Dansk Center for Undervisningsmiljø og Danmarks Evalueringsinstitut til at dele erfaringer og gode råd. Tilmelding HER

 Tak til Selskabets støttemedlemmer

Selskab for Surveyforskning vil gerne takke de mange organisationer og privatpersoner der har valgt at støtte selskabet gennem et medlemskab. Det er disse medlemskaber der muliggør, at Selskabet gratis kan tilbyde interessante arrangementer. Arrangementer i selskabet følges meget bredt af organisationer, styrelser, kommuner, universiteter, politi med mere. Midlerne fra medlemskaberne gør det muligt for studerende at følge selskabets arrangementer ligesom Selskabet kan fremme surveyarbejdet gennem en årlig prisopgave. Du kan se om din arbejdsplads er støttemedlem HER eller i denne folder; Støttemedlem af Surveyselskabet. Hvis I er et par stykker der deltager, kunne I overveje et lille støttemedlemskab til 2.500 kr, og hvis I er flere det større på 5.000 kr. Send meget gerne folderen videre.

Giver smileys seriøse svar? Utraditionelle spørgsmålstyper samt listeeksperimenter  Afholdt torsdag d 15 april kl 15.30-16.45

Arrangementet blev optaget og kan ses HER

I online opsætning kan man i dag vælge mellem flere item-typer, som ikke var tilgængelige tidligere; sortering, rangordning, trinløse skalaer, smileys, interaktive billeder m.m. Men hvad kan man bruge disse funktioner til?  Listeeksperimenter er velegnet til at begrænse de social desirability bias, som ofte ses ved følsomme emner i surveydesign, hvor respondenten adspørges direkte.  Afslutningsvist præsenterede vinderne af selskabets prisopgaver deres opgaver. Opgaverne kan findes HER 

Vindere af Selskab for Surveyforsknings prisopgave

Selskab for Surveyforskning  har udpeget vinderne af selskabets prisopgave 

Vindere i kategorien Speciale:  Emil Teddy Starchurska og Jens Claudi Gregersen, Institut for Statskundskab, Københavns Universitet: ”Døren går op – hvem kommer ind?” Et studie af holdningen til indvandrere i Danmark

Vindere i kategorien Bacheloropgave: Trine Cosmus Nobel og Ida Marie Nyland Jensen, Institut for Samfund og Erhverv, Roskilde Universitet: Den Dobbelte Krænkelse- en undersøgelse af sammenhængen mellem køn og unges opfattelser af digitale sexkrænkelser

Med æren følger 5000 kr. Vinderne præsenterede deres opgaver ved Selskabets arrangement d 15 april. Se mere HER og og find de to vinderopgaver HER