Velkommen til Surveyforskning

The Danish Society for Survey Research

Selskab for Surveyforskning har til formål at være forum for tværvidenskabelig
diskussion og erfaringsudveksling i forhold til fremme af forskning i og
anvendelse af surveymetoder, dvs. undersøgelser ved hjælp af spørgeskemaer.

Kommende arrangementer
19-09-2018 – PANELSTUDIER
Nyt seminar, afholdes den 19 september 2018
klokken 13-16.
20-10-2018 – 10-års jubilæumkonference
Mere information følger snarest.
Nyheder
19-09-2018 – PANELSTUDIER
Nyt seminar, afholdes den 19 september 2018
klokken 13-16.

20-10-2018 – 10-års jubilærumkonference
Mere information følger snarest.

There are no upcoming events at this time

(Næsten) gratis survey. Torsdag den 4. november 2021 kl.13-ca. 15.30

Sted: København. Afholdes formentlig fysisk. Tilmelding mulig når endelig program og sted foreligger

Rent teknisk kræver en survey arbejdstid, penge og software. Surveyselskabet viser dig, hvordan du kan gennemføre en survey, selvom du har få penge – bare du har tid til at lave et stykke arbejde  og software til indsamling og analyse af data. Mødet præsenterer eksempler på de store mængder gratis data der allerede er derude og diskuterer fordele og ulemper ved forskningsdesign, hvor man ikke kan opnå en tilfældig stikprøve eller hvor populationen er ukendt. Og så giver vi gode råd om,  hvilke gratis eller billige programmer man kan bruge til indsamling og analyse af data.

Coming UP: Når Surveys gætter forkert.                                                                                  15 september 2021. Forventet tidspunkt: Kl 13

Med valgundersøgelser som case vises, hvordan frafald og social desirability bias kan få surveys til at give forkerte skøn af valgdeltagelse. Det ses når surveys sammenlignes med registerundersøgelser, og man finder fx at surveyresultaterne er forkerte ift. køns- og etnicitetsforskelle i valgdeltagelse , hvilket kan have stor betydning for prognoser af valgresultater.

Det bliver muligt at tilmelde sig, når programmet er endeligt tilrettelagt

Følgende arrangementer forventes afholdt i Selskabet i efteråret 2021 eller foråret 2022

Respondenters perspektiver og Viden: Vi spørger respondenter om mange ting. Hvad kan respondenter meningsfuldt udtale sig om. Hvornår kan man bede respondenter vurdere udsagn og hvornår opstiller man spørgsmål hvor noget er rigtigt og andet forkert. 

Pilottest: At teste sine spørgsmål, længden på et skema, rækkefølgen af temaerne mm. kan forekomme alt for dyrt og meget forsinkende når man i forvejen tripper. Men ofte er der dyre lærepenge i ikke at teste. Hvilke slags test kan man gribe til, hvem skal man spørge og hvornår i processen 

Surveys til de mindste – faldgruber og muligheder Afholdt 1. juni 2021 

Se optagelse af arrangementet HER 

Interessen for at lade børn komme til orde om deres erfaringer og hverdag er stor i disse år, hvor både kommuner, NGO’er og forskere har fokus på børns perspektiver. Samtidig giver udviklingen af interaktive teknologier stadig flere muligheder for at lave kreative dataindsamlingsløsninger. Men hvor små børn kan man meningsfuldt lave surveys til? Hvad skal man være opmærksom på, når man vil lave surveys til børn? Og hvad er der af alternativer til surveyen, når man gerne vil høre fra børn på en systematisk måde? Til dette arrangement satte surveyselskabet fokus på surveys til børn via oplægsholdere fra Børnerådet, VIVE, Dansk Center for Undervisningsmiljø og Danmarks Evalueringsinstitut 

 Tak til Selskabets støttemedlemmer

Selskab for Surveyforskning vil gerne takke de mange organisationer og privatpersoner der har valgt at støtte selskabet gennem et medlemskab. Det er disse medlemskaber der muliggør, at Selskabet gratis kan tilbyde interessante arrangementer. Arrangementer i selskabet følges meget bredt af organisationer, styrelser, kommuner, universiteter, politi med mere. Midlerne fra medlemskaberne gør det muligt for studerende at følge selskabets arrangementer ligesom Selskabet kan fremme surveyarbejdet gennem en årlig prisopgave. Du kan se om din arbejdsplads er støttemedlem HER eller i denne folder; Støttemedlem af Surveyselskabet. Hvis I er et par stykker der deltager, kunne I overveje et lille støttemedlemskab til 2.500 kr, og hvis I er flere det større på 5.000 kr. Send meget gerne folderen videre.