Velkommen til Surveyforskning

The Danish Society for Survey Research

Selskab for Surveyforskning har til formål at være forum for tværvidenskabelig
diskussion og erfaringsudveksling i forhold til fremme af forskning i og
anvendelse af surveymetoder, dvs. undersøgelser ved hjælp af spørgeskemaer.

Kommende arrangementer
19-09-2018 – PANELSTUDIER
Nyt seminar, afholdes den 19 september 2018
klokken 13-16.
20-10-2018 – 10-års jubilæumkonference
Mere information følger snarest.
Nyheder
19-09-2018 – PANELSTUDIER
Nyt seminar, afholdes den 19 september 2018
klokken 13-16.

20-10-2018 – 10-års jubilærumkonference
Mere information følger snarest.

Er det nødvendigt at putte folk i kasser?

Hvordan laver vi mere inkluderende surveys? Og hvordan sikrer vi balance mellem metodiske principper og hensynet til respondenters identitet? I dette arrangement ser vi nærmere på de metodiske udfordringer, der opstår ved at vi i dag identificerer os langt mere diverst og dynamisk. Hvordan skal vi fx analysere meningsfuldt på baggrund af køn, hvis der er […]

Læs mere »
CSS 35.01.06, Center for Sundhed og Samfund (CSS), se kort i pdf format Øster Farimagsgade 5, Bygning 35, 1 sal
København K, 1353
+ Google Maps

Generalforsamling i Selskab for Surveyforskning

Selskabets årlige generalforsamling afholdes d 27 februar. Dagsorden udsendes senest 4 uger før denne dato.  indkaldelse til generalforsamling 2020  

Læs mere »
CSS 35.01.06, Center for Sundhed og Samfund (CSS), se kort i pdf format Øster Farimagsgade 5, Bygning 35, 1 sal
København K, 1353
+ Google Maps

BEMÆRK! Selskab for Surveyforskningsprisopgave 2019

Selskab for Surveyforskning udskrev også i 2019 en prisopgave målrettet henholdsvis et speciale og en større eksamensopgave (herunder bacheloropgaver), hvori surveyforskning indgår som et centralt element.

Alle, der havde afleveret og fået bedømt et speciale/en større opgave fra et dansk universitet i 2019 kunne deltage  uanset studieretning. Sidste frist var 7 januar 2020. En jury er nedsat til at gennemlæse de indkomne opgaver og nominere vinderne. Vinderne offentliggøres d 28 februar i sammenhæng med selskabets næste arrangementet om identitet og surveypragmatik.

Arrangement i København: Identitet og surveypragmatik. 27 februar 2020 i lokale 35.01.06 kl 13.15.

Arrangementet vil fokusere på, hvordan vi håndterer en balance mellem metodiske principper og hensynet til respondenternes identitet. Hvordan skal vi fx spørge til og analysere meningsfuldt på baggrund af køn, hvis der er mange (og flydende) kønskategorier. På dagen uddeles også Selskab for Surveyforsknings prisopgave og der afholdes generalforsamling. Mere information og program følger snarest.

Arrangement i Aalborg 25 marts 2020: Hvad man kan (og ikke kan) med vignetter. Forventet sted og tid: Aalborg Universitet kl 13

Vignetter er en særlig metode til at afdække holdninger og beslutninger igennem konkrete beskrivelser af realistiske situationer. Beskrivelserne kan  være relativt korte, hvor der – typisk ved hjælp af et eksperimentelt design – systematisk varieres på centrale dimensioner. Og de kan være lange og detaljerede, der som oftest fungerer som referenceramme for uddybende spørgsmål. Men hvordan udformes sådanne vignetter og endnu vigtigere: Hvordan kan vi sikre, at de meget konkrete vignetter giver os generaliserbare resultater? Arrangementet er delvis en gentagelse af et tidligere arrangement i København. Der vil muligvis ske lidt justeringer, men se gerne mere om det tidligere afholdte arrangement her

Arrangement i Aarhus: Måling af sundhed over tid – om at tilpasse spørgsmål og beholde sammenlignelighed. Dato følger snarest: Arrrangementet fokuserer på, hvordan man spørger til sundhed, hvad er sundhed over tid og hvordan tilpasser man spørgsmål i skalaer mm for at gøre spørgsmål relevante men samtidig sammenlignelige over tid.  

Arrangement i Aalborg: Non-response – Eller kunsten at få svar. Dato følger snarest: Arrangementet vil komme bredt omkring forskellige aspekter af manglende svar på vores spørgeskemaer, både hvordan vi helt fra begyndelsen kan øge motivationen hos respondenterne; hvilke spørgsmål folk ikke vil svare på, selvom de er i gang med besvarelsen; hvorfor nogen blot vælger at svare de neutrale svarkategorier, hvordan vi bedst muligt analyserer, når vi alligevel har et skævt bortfald. Arrangementet er delvis en gentagelse af et tidligere arrangement i København.