Velkommen til Surveyforskning

The Danish Society for Survey Research

Selskab for Surveyforskning har til formål at være forum for tværvidenskabelig
diskussion og erfaringsudveksling i forhold til fremme af forskning i og
anvendelse af surveymetoder, dvs. undersøgelser ved hjælp af spørgeskemaer.

Kommende arrangementer
19-09-2018 – PANELSTUDIER
Nyt seminar, afholdes den 19 september 2018
klokken 13-16.
20-10-2018 – 10-års jubilæumkonference
Mere information følger snarest.
Nyheder
19-09-2018 – PANELSTUDIER
Nyt seminar, afholdes den 19 september 2018
klokken 13-16.

20-10-2018 – 10-års jubilærumkonference
Mere information følger snarest.

Generalforsamling i Selskab for Surveyforskning 2021

Der indkaldes hermed til Generalforsamling i Selskab for Surveyforskning Mødet gennemføres på zoom. Link tilsendes ved tilmelding Dagsorden Valg af dirigent. Valg af referent. Formandens beretning / godkendelse af denne. Fremlæggelse af og godkendelse af det reviderede regnskab. Indkomne forslag. Fastsættelse af årligt kontingent. Fremlæggelse af budget. Valg af bestyrelse. Valg af 2 revisorer og […]

Læs mere »
Online – Zoom,

Nationale surveys – udfordringer og muligheder.

Arrangementet blev afholdt 4 februar kl 13-15 på zoom. Det er muligt at se eller gense arrangementets indlæg HER

Store nationale surveys med adskillige tusinde deltagere giver særlige udfordringer, men rummer også spændende muligheder.

De to surveys ”Arbejdsmiljø og Helbred” og ”Sundheds- og Sygelighedsundersøgelsen” blev præsenteret, og med udgangspunkt i disse undersøgelser blev forskellige aspekter belyst såsom sammenligning af svarmønstre på ens spørgsmål på tværs af surveys, konsensus om spørgsmålsformuleringer og muligheder for kobling til registre eller andre surveys.

 

 Selskab for Surveyforsknings prisopgave 2020

Selskab for Surveyforskning uddeler hvert år en pris til hhv. et speciale og en større eksamensopgave (herunder bacheloropgaver), hvori surveyforskning indgår som et centralt element. Formålet med prisen er at øge studerendes interesse for at benytte surveyforskning samt at sætte fokus på studerende med kvalifikationer inden for surveyforskning. Prisen gives til et speciale/en opgave, der er nyskabende i forhold til et eller flere af følgende elementer: anvendelsen af surveymetoden, teorien bag surveys og surveymetode, præsentation af surveyresultater (fx grafisk) samt formidlingen af surveyresultater.

BEMÆRK: Det er ikke længere muligt at indlevere opgaver til dette års prisopgave. Såfremt Selskabet beslutter at opslå en prisopgave i 2021 vil det blive annonceret på hjemmesiden.

Non-response – Eller kunsten at få svar.  Arrangementet vil komme bredt omkring forskellige aspekter af manglende svar på vores spørgeskemaer, både hvordan vi helt fra begyndelsen kan øge motivationen hos respondenterne; hvilke spørgsmål folk ikke vil svare på, selvom de er i gang med besvarelsen; hvorfor nogen blot vælger at svare de neutrale svarkategorier, hvordan vi bedst muligt analyserer, når vi alligevel har et skævt bortfald. Arrangementet er delvis en gentagelse af et tidligere arrangement i København.

Selskabets online arrangementer optages

Se eller gense bla oplæg om:

 – de store undersøgelser coronaepidemien gav mulighed for

– hvordan denn gode visuelle fremstilling kan erstatte mange ord og mange tabeller.

– muligheden for at måle sundhed i surveys.    Se mere HER

Tak til Selskabets støttemedlemmer

Selskab for Surveyforskning vil gerne takke de mange organisationer og privatpersoner der har valgt at støtte selskabet gennem et medlemskab. Det er disse medlemskaber der muliggør, at Selskabet gratis kan tilbyde interessante arrangementer til alle interesserede. Arrangementer i selskabet følges meget bredt af organisationer, styrelser, kommuner, universiteter, politi med mere. I særlig grad er vi glade for at midlerne fra medlemskaberne gør det muligt for studerende at følge selskabets arrangementer ligesom Selskabet kan fremme surveyarbejdet gennem en årlig prisopgave. Man kan se mere om medlemmerne samt mulighed for medlemskab HER. Selskabet har endvidere udarbejdet en folder, som beskriver, hvordan man kan blive støttemedlem. Folder om støttemedlemskab