Velkommen til Surveyforskning

The Danish Society for Survey Research

Selskab for Surveyforskning har til formål at være forum for tværvidenskabelig
diskussion og erfaringsudveksling i forhold til fremme af forskning i og
anvendelse af surveymetoder, dvs. undersøgelser ved hjælp af spørgeskemaer.

Kommende arrangementer
19-09-2018 – PANELSTUDIER
Nyt seminar, afholdes den 19 september 2018
klokken 13-16.
20-10-2018 – 10-års jubilæumkonference
Mere information følger snarest.
Nyheder
19-09-2018 – PANELSTUDIER
Nyt seminar, afholdes den 19 september 2018
klokken 13-16.

20-10-2018 – 10-års jubilærumkonference
Mere information følger snarest.

Aarhus – Statistik der tæller – en opfølgning fra Jubilæumsmødet

Arrangement i Aarhus: Arrangementet - der handler om etik i surveys - er en opfølgning på jubilæumsmødet, d. 26. okt. 2018. Der vil både være gengangere og et nyt oplæg. Arrangementet beskæftiger sig med ordentlighed og etik i et surveys faser. Er kvantitet kvalitet eller er småt godt? Hvad med svarprocent og de svære respondenter? […]

Læs mere »
DEFACTUM, Oluf Palmes Allé 25, lokale 4
Aarhus, 8200 Danmark
+ Google Map

Surveys i bevægelse – hvordan knytter vi survey og geodata?

Mobiltelefoner og anden teknologi muliggør indsamling af store mængder af geografisk data. Ved at koble sådanne geodata med surveydata bliver det muligt at identificere rumlige mønstre i vores data, ligesom vi får mulighed for at forstå surveydata ud fra respondenters rumlige færden. Oplæggene til dette arrangement giver forskellige eksempler på, hvordan geodata kan inddrages i […]

Læs mere »
Øster Farimagsgade 5, 1353 København K. Lokale CSS 35.01.06,

Generalforsamling i Selskab for Surveyforskning

Generalforsamling i Selskab for Surveyforskning afholdes i forlængelse af selskabets arrangement om Survey- og geodata. Forinden vil der være en kort pause. Indkaldelse, dagsorden og diverse dokumenter udsendes i henhold til selskabets vedtægter. Download dagsorden her: Dagsorden Generalforsamling 2019_opsat

Læs mere »
Øster Farimagsgade 5, 1353 København K. Lokale CSS 35.01.06,

Øvrige planlagte arrangementer:

Hvad man kan med vignetter – afholdes i maj 2019. Mere information følger

Aarhus: D 22 februar  afholdes der et arrangement om etik i Surveyforskning. Arrangementet er en opfølgning på Selskabets jubilæumsarrangement og vil indeholde såvel nye som tidligere afholdte oplæg. Arrangementet sker i et samarbejde mellem Statens arkiver, Defactum og Selskab for Surveyforskning. Bemærk at arrangementet er i Aarhus.

D 7 marts afholdes et arrangement om hvordan geodata kan inddrages i arbejdet med surveydata, hvad man kan få ud af en sådan kobling, samt hvilke udfordringer man kan møde. 

Ved dette arrangement uddeles også Selskab for Surveyforskningsprisopgave 2018 

D 7 marts afholdes selskabets generalforsamling kl 16.15. Indkaldelse vil ske i henhold til vedtægterne.Punkter til generalforsamlingen samt indstilling af kandidater til bestyrelsen kanallerede nu ske ved henvendelse til survey@surveyforskning.dk.

Selskab for Surveyforsknings prisopgave

Selskab for Surveyforskning har i flere år udskrevet år en prisopgave i Surveyforskning indenfor kategorierne: Speciale samt større eksamensopgave -herunder bacheloropgave. Surveyforskning skal indgå som et centralt element.  Formålet med prisen er at øge studerendes interesse for at benytte surveyforskning samt at sætte fokus på studerende med kvalifikationer inden for surveyforskning. Prisen gives til et speciale/en opgave, der er nyskabende i forhold til et eller flere af følgende elementer: anvendelsen af surveymetoden, teorien bag surveys og surveymetode, præsentation af surveyresultater (fx grafisk) samt formidlingen af surveyresultater. 

Det er endnu ikke afgjort om Selskabet også udskriver en prisopgave i 2019. Såfremt bestyrelsen beslutter at udskrive en fornyet prisopgave vil denne blive annonceret her på siden. 

Vindere af Selskab for Surveyforsknings prisopgave 2017 .

Fra venstre ses:  Medlem af bestyrelsen Bella Marckmann. Samt prisvindere: Ida Sophie Friderichsen ( Psykologi, KU), Christian Martin Bächler (Statskundskab, SDU) og Valborg Amalie Ahlehoff Hansen Statskundskab SDU)