Velkommen til Surveyforskning

The Danish Society for Survey Research

Selskab for Surveyforskning har til formål at være forum for tværvidenskabelig
diskussion og erfaringsudveksling i forhold til fremme af forskning i og
anvendelse af surveymetoder, dvs. undersøgelser ved hjælp af spørgeskemaer.

Kommende arrangementer
19-09-2018 – PANELSTUDIER
Nyt seminar, afholdes den 19 september 2018
klokken 13-16.
20-10-2018 – 10-års jubilæumkonference
Mere information følger snarest.
Nyheder
19-09-2018 – PANELSTUDIER
Nyt seminar, afholdes den 19 september 2018
klokken 13-16.

20-10-2018 – 10-års jubilærumkonference
Mere information følger snarest.

Kan sure smileys give seriøse svar? – datakvalitet og anvendelighed ved utraditionelle spørgsmålstyper

I en række survey-programmer kan man efterhånden anvende flere spørgsmålstyper, som ikke var tilgængelige tidligere. Dette kan fx være spørgsmålstyper, hvor respondenten skal sortere en række svarmuligheder, rangordne svar, anvende trinløse skalaer, svare ved hjælp af smileys, trykke et sted på et billede og meget andet. Med andre ord er der spørgsmålstyper, som rækker ud […]

Læs mere »
CSS 35.3.12, Center for Sundhed og Samfund (CSS), se kort i pdf format Øster Farimagsgade 5, Bygning 35, 3 sal
København K, 1353 Danmark
+ Google Maps

Kan sure smileys give seriøse svar? – datakvalitet og anvendelighed ved utraditionelle spørgsmålstyper              7 November kl 14.15-16.25

Arrangør: Selskab for Surveyforskning og Dansk Evalueringsselskab.

Nye former for spørgsmål giver anledning til at drøfte, hvordan anvendelse af disse kan bidrage til at opnå god viden om de fænomener, man vil undersøge. Det kan fx være spørgsmålstyper, hvor respondenten skal sortere en række svarmuligheder, rangordne svar, trykke et sted på et billede og med mere. Med seminaret vil vi se på eksempler, hvor nogle af disse utraditionelle spørgsmålstyper er anvendt i forskning, og vi vil drøfte anvendelsen på baggrund af betragtninger om metode og datakvalitet.  Nye typer spørgsmål_program

Arrangement i København: Non-respons.          5 december i lokale 1.1.18 kl 13.15

Arrangement vil fokusere på de mere tekniske aspekter af bortfald og efterfølgende vægtning, på hvornår der afgives det svar, respondenten tror er det rigtigste, på motivation og lignende. Arrangementet vil endvidere fokusere på, hvordan man kan mindske nonresponse ved at øge motivationen hos respondenterne, eksempelvis via tilpassede formuleringer i følgebrevet. Og på hvad det er for spørgsmål, nogen nægter at svare på, social desirability, skævhed i svar og hvordan dette varierer fra land til land, er afhængig af køn, alder mv., samt på hvorvidt man kan gøre noget ved det? Nærmere beskrivelse af arrangementet følger snarest.

Arrangement i Aalborg 25 marts 2020: Hvad man kan (og ikke kan) med vignetter. Forventet sted og tid: Aalborg Universitet kl 13

Vignetter er en særlig metode til at afdække holdninger og beslutninger igennem konkrete beskrivelser af realistiske situationer. Beskrivelserne kan  være relativt korte, hvor der – typisk ved hjælp af et eksperimentelt design – systematisk varieres på centrale dimensioner. Og de kan være lange og detaljerede, der som oftest fungerer som referenceramme for uddybende spørgsmål. Men hvordan udformes sådanne vignetter og endnu vigtigere: Hvordan kan vi sikre, at de meget konkrete vignetter giver os generaliserbare resultater? Arrangementet er delvis en gentagelse af et tidligere arrangement i København. Der vil muligvis ske lidt justeringer, men se gerne mere om det tidligere afholdte arrangement her

BEMÆRK! Selskab for Surveyforskningsprisopgave 2019

Selskab for Surveyforskning har de sidste 10 år udskrevet en prisopgave målrettet henholdsvis et speciale og en større eksamensopgave (herunder bacheloropgaver), hvori surveyforskning indgår som et centralt element.

Også i 2019 udskrives prisopgaven. Alle, der har afleveret og fået bedømt et speciale/en større opgave fra et dansk universitet i 2019 kan deltage  uanset studieretning. Læs mere her

Der arbejdes for tiden på følgende arrangementer. 

 Aarhus: Udfordringer ved at måle sundhed via surveys. Afholdes formentlig i januar 2020

København: Arrangement om nonresponse. Herunder både de tekniske aspekter herunder vægtning, men også motivation, acceptable svar mm. Afholdes formentlig start december