Vindere af prisopgaven 2015

Bestyrelsen i Selskab for Surveyforskning uddelte i 2015 to priser for
dygtig brug af surveymetodik i henholdsvis hoved/bacheloropgave og speciale.

Kim Andersen. Institut for Statskundskab, Syddansk Universitet. Vinder af Selskab for Surveyforsknings prisopgave 2015 i kategorien speciale med projektet ”Engaging through entertaiment?”

2015_Prisopgave Speciale_motivation

2015_Prisopgave Speciale_Kim Andersen

Lars Dyrby Andersen. Sociologisk Institut, Københavns Universitet. Vinder af Selskab for Surveyforsknings prisopgave 2015 i kategorien bachelorprojekt med projektet Et mønster i politisk tillid? – en empirisk undersøgelse”.

2015_Prisopgave bachelor_motivation

2015_Prisopgave bachelor_Lars Dyrby

Share This