D 27 februar 2020 havde Selskab for Surveyforskning den store glæde at uddele tre priser. Da kvaliteten af de indsendte opgaver var meget højt, valgte selskabet at uddele to priser indenfor kategorien speciale. Vi vil hermed gerne ønske tillykke til:

Christian Mackeprang Bruhn, Eva Bjerre Carstensen og Laura Skytte Andersen for deres bacheloropgave

Amalie Dahlerup Hermansen for hendes speciale

Anne Sofie Evert og Thorkil Klint for deres speciale

Det er muligt at læse begrundelse for uddelingen samt opgaverne nedenfor

 

Fra Venstre: Amalie Dahlerup Hermansen, Thorkil Klint, Anne Sofie Evert, Eva BJerre Carstensen og Laura Skytte Andersen. Christian Mackeprang Bruhn var desværre forhindret 

Selskabet havde i år – for første gang – bedt prismodtagerne holde et kort oplæg om deres opgave. 

Det var selskabets opfattelse at oplæggene var både interessante, bidrog til forståelsen af prisopgaverne og løftede arrangementet, hvorfor Selskabet forventer at dette vil blive en fast del af prisuddelingen fremadrettet.

Prisen til bachelor- eller en større opgave blev uddelt til:

Christian Mackeprang Bruhn, Eva Bjerre Carstensen og Laura Skytte Andersen fra Statskundskab på Københavns Universitet for opgaven: “Det sande folks stemme – en undersøgelse af europæiske populistiske vælgere”

Prisopgave: Bacheloropgave-2020

Motivation: Motivation Bachelorprojekt 2020

Foto: Eva Bjerre Carstensen og Laura Skytte Andersen. Christian Mackeprang Bruhn var desværre forhindret i at deltage

risen til speciale-opgave blev uddelt til: 

Anne Sofie Evert & Thorkil Klint fra Institut for Statskundskab, Københavns Universitet for opgaven: “Når minoriteten bestemmer: Et studie af danske folkevalgtes uddannelse, erhvervserfaring og vælgernes tillid til dem”

Prisopgave: Speciale_Evert_Klint_2019

Motivation: Motivation vinderspeciale Anne Sofie_Thorkil 2020

Prisen til speciale-opgave blev uddelt til:

Amalie Dahlerup Hermansen fra Institut for Statskundskab Aarhus Universitet for opgaven: “Køns betydning for politisk repræsentation i danske kommuner”

Prisopgave: Speciale_Amalie Dahlerup_2019

Motivation: Motivation vinderspeciale Amalie 2020

Share This