Selskab for Surveyforsknings prisopgave 2019

Selskab for Surveyforskning uddeler en pris til hhv. et speciale og en større eksamensopgave (herunder bacheloropgaver), hvori surveyforskning indgår som et centralt element. Formålet er at øge studerendes interesse for surveyforskning. Prisen gives til et speciale/en opgave, der er nyskabende i forhold til et eller flere af følgende elementer: anvendelsen af surveymetoden, teorien bag surveys og surveymetode, præsentation af surveyresultater (fx grafisk) samt formidlingen af surveyresultater.

Sidste frist for indlevering af opgaver var 7 januar. Der er nu nedsat et bedømmelsesudvalg. Det vindende speciale og den vindende større opgave præmieres hver med 5.000 kr. Priserne overrækkes ved arrangementet der afholdes samme dag som selskabets årlige generalforsamling. Det sker d 28 februar 2020.

Selskabet forbeholder sig retten til ikke at uddele prisen, såfremt der ikke indkommer specialer/opgaver af tilstrækkelig kvalitet.

Share This