Prisopgave 2019

Selskab for Surveyforskning uddeler en pris til hhv. et speciale og en større eksamensopgave (herunder bacheloropgaver), hvori surveyforskning indgår som et centralt element. Formålet er at øge studerendes interesse for surveyforskning. Prisen gives til et speciale/en opgave, der er nyskabende i forhold til et eller flere af følgende elementer: anvendelsen af surveymetoden, teorien bag surveys og surveymetode, præsentation af surveyresultater (fx grafisk) samt formidlingen af surveyresultater.

Hvem kan deltage: Alle, der har afleveret og fået bedømt et speciale/en større opgave fra et dansk universitet i 2019 uanset studieretning. Før indsendelse skal specialet/opgaven være bedømt med karakter. Der kan være mere end én forfatter til specialet/opgaven.

Emne: Valgfrit – forudsat brugen af surveymetode står centralt.

Hvem kan indstilles: Specialet/opgaven kan indstilles af forfatter(ne) selv eller af deres vejleder. 

Bedømmelsesproces og prisoverrækning: Selskabets bestyrelse udgør bedømmelsesudvalget. Det vindende speciale og den vindende større opgave præmieres hver med 5.000 kr. Priserne overrækkes ved selskabets årlige generalforsamling i 2020.

Selskabet forbeholder sig retten til ikke at uddele prisen, såfremt der ikke indkommer specialer/opgaver af tilstrækkelig kvalitet.

Share This