Kommende arrangementer

Selskab for Surveyselskab afholder årligt en række arrangementer, der sætter fokus på surveyhåndværkets mange aspekter og udfordringer. Her på siden kan du se, hvilke arrangementer vi har på plads eller i støbeskeen. Såfremt du har gode ideer til arrangementer, hører vi meget gerne fra dig. Skriv til Survey@surveyselskab.dk

Er det nødvendigt at putte folk i kasser?

Hvordan laver vi mere inkluderende surveys? Og hvordan sikrer vi balance mellem metodiske principper og hensynet til respondenters identitet? I dette arrangement ser vi nærmere på de metodiske udfordringer, der opstår ved at vi i dag identificerer os langt mere diverst og dynamisk. Hvordan skal vi fx analysere meningsfuldt på baggrund af køn, hvis der er […]

Læs mere »
CSS 35.01.06, Center for Sundhed og Samfund (CSS), se kort i pdf format Øster Farimagsgade 5, Bygning 35, 1 sal
København K, 1353
+ Google Maps

Generalforsamling i Selskab for Surveyforskning

Selskabets årlige generalforsamling afholdes d 27 februar. Dagsorden udsendes senest 4 uger før denne dato.  indkaldelse til generalforsamling 2020  

Læs mere »
CSS 35.01.06, Center for Sundhed og Samfund (CSS), se kort i pdf format Øster Farimagsgade 5, Bygning 35, 1 sal
København K, 1353
+ Google Maps

Tidligere arrangementer

Indledende minisurveykonference

Der foretages masser af surveys i Danmark, men der er ikke ret meget forskning i selve surveymetoden. Der er mange udfordringer og nye muligheder for surveys i disse år. Vi savner diskussioner af en række konkrete og praktiske emner i forbindelse med surveyforskningen. Fx: det bliver stadig vanskeligere at lave personinterview, men netbaserede interview bliver […]

Læs mere »
Surveyselskab, Øster Farimagsgade 5
1353, København K
+ Google Maps

Stiftende generalforsamling 2009

Det talende spørgeskema Fokus er på sammenhængen mellem kvalitet, omkostninger og brug af ressourcer ved en dataindsamling. Oplæggene vil komme ind på, hvad idealet er i de forskellige sammenhænge, men også hvad der forhindrer idealet, og hvad det har af konsekvenser, ud fra tanken om, at ”ingen statistik er bedre end sit svageste led”.

Læs mere »
Surveyselskab, Øster Farimagsgade 5
1353, København K
+ Google Maps
Surveyselskab, Øster Farimagsgade 5
1353, København K
+ Google Maps

Test af spørgeskemaet

hanne-pernille_stax.pdf jeanette_oestergaard.pdf mette_foged.ppt invitation_-_test_af_spoergeskemaet.doc

Læs mere »
Surveyselskab, Øster Farimagsgade 5
1353, København K
+ Google Maps

Analyser i surveyforskningen & Generalforsamling

Formålet med dagen er at vise forskellige løsninger på nogle af de mest almindelige problemer, vi oplever i forbindelse med surveyforskningen. De forskellige emner gennemgås på en ikke-teknisk måde med fokus på idéen i analyseformen. Der bliver altså tale om introduktioner og smagsprøver på, hvad analyseformen indebærer, og hvad der er dens styrker og svagheder. […]

Læs mere »
Surveyselskab, Øster Farimagsgade 5
1353, København K
+ Google Maps

Survey-eksperimenter

Formålet med seminaret er at vise, hvad survey-eksperimentet kan bruges til i praksis. Surveyforskere er ofte interesseret i at undersøge spørgsmål om årsag og virkning, og her har eksperimentet unikke styrker. Som dagens oplæg vil vise, kan survey-eksperimenter bruges til at undersøge så forskellige spørgsmål som effekten af politiske budskaber, virkninger af offentlig politik og […]

Læs mere »
Surveyselskab, Øster Farimagsgade 5
1353, København K
+ Google Maps

Måling af helbred og helbredsrisici ved hjælp af surveyundersøgelser

Inden for sundhedsforskningen anvendes survey-undersøgelser i stigende omfang til at belyse helbredsproblemer og helbredsrisici. Formålet med dagen er at vise, hvad survey-undersøgelser kan bruges til i praksis. Oplægsholderne repræsenterer såvel sociologer som læger og kandidat i folkesundhedsvidenskab.   anne_illemann_christensen.pdf hermann_burr.pdf margit_velsing_groth.pdf rikke_lund.pdf invitation_til_survey_moede_21_september..

Læs mere »
Surveyselskab, Øster Farimagsgade 5
1353, København K
+ Google Maps

Webpanelundersøgelser

De fleste surveys gennemføres i dag som webundersøgelser, og trenden vil kun stige i fremtiden. Kom og bliv klogere – eller kritisk – på dét, de unge vil ha’!   carsten_stig_poulsen.pdf henrik_lauritzen.pdf jacob_ladenburg.pdf jon_puleston.pdf program_til_webpaneler_-_11_november_201..

Læs mere »

Distante deltagere – om grupper, der er svære at nå i surveys & Generalforsamling 2011

esther_noerregaard-nielsen.pdf helene_feveile.pdf jens_arnholtz_hansen_og_nana_wesley_hans.. joergen_goul_andersen_og_jakob_rathlev.p.. vibeke_jakobsen.pdf program_til_distante_deltagere_-__1__mar.. referat_fra_generalforsamling.docx

Læs mere »
Surveyselskab, Øster Farimagsgade 5
1353, København K
+ Google Maps

Meningsmålinger og medier

Formålet med seminaret er at diskutere politiske meningsmålinger og brugen af meningsmålinger i medierne. Herunder kvalitetsproblemer, over- og fejlfortolkninger mv. Men også hvad man kan få ud af de meningsmålinger, der umiddelbart må betegnes som mindre heldige. Seminaret behandler de kritiske spørgsmål, man kan og bør stille til politiske meningsmålinger, kvaliteten af forskellige målinger og […]

Læs mere »
Surveyselskab, Øster Farimagsgade 5
1353, København K
+ Google Maps
Share This