Kommende arrangementer

Selskab for Surveyselskab afholder årligt en række arrangementer, der sætter fokus på surveyhåndværkets mange aspekter og udfordringer. Her på siden kan du se, hvilke arrangementer vi har på plads eller i støbeskeen. Såfremt du har gode ideer til arrangementer, hører vi meget gerne fra dig. Skriv til Survey@surveyselskab.dk

– Hvad man kan med vignetter – maj 2019, dato og sted følger

Aarhus – Statistik der tæller – en opfølgning fra Jubilæumsmødet

Arrangement i Aarhus: Arrangementet - der handler om etik i surveys - er en opfølgning på jubilæumsmødet, d. 26. okt. 2018. Der vil både være gengangere og et nyt oplæg. Arrangementet beskæftiger sig med ordentlighed og etik i et surveys faser. Er kvantitet kvalitet eller er småt godt? Hvad med svarprocent og de svære respondenter? […]

Læs mere »
DEFACTUM, Oluf Palmes Allé 25, lokale 4
Aarhus, 8200 Danmark
+ Google Map

Surveys i bevægelse – hvordan knytter vi survey og geodata?

Mobiltelefoner og anden teknologi muliggør indsamling af store mængder af geografisk data. Ved at koble sådanne geodata med surveydata bliver det muligt at identificere rumlige mønstre i vores data, ligesom vi får mulighed for at forstå surveydata ud fra respondenters rumlige færden. Oplæggene til dette arrangement giver forskellige eksempler på, hvordan geodata kan inddrages i […]

Læs mere »
Øster Farimagsgade 5, 1353 København K. Lokale CSS 35.01.06,

Generalforsamling i Selskab for Surveyforskning

Generalforsamling i Selskab for Surveyforskning afholdes i forlængelse af selskabets arrangement om Survey- og geodata. Forinden vil der være en kort pause. Indkaldelse, dagsorden og diverse dokumenter udsendes i henhold til selskabets vedtægter. Download dagsorden her: Dagsorden Generalforsamling 2019_opsat

Læs mere »
Øster Farimagsgade 5, 1353 København K. Lokale CSS 35.01.06,

Tidligere arrangementer

Indledende minisurveykonference

Der foretages masser af surveys i Danmark, men der er ikke ret meget forskning i selve surveymetoden. Der er mange udfordringer og nye muligheder for surveys i disse år. Vi savner diskussioner af en række konkrete og praktiske emner i forbindelse med surveyforskningen. Fx: det bliver stadig vanskeligere at lave personinterview, men netbaserede interview bliver […]

Læs mere »
Surveyselskab, Øster Farimagsgade 5
1353, København K
+ Google Map

Stiftende generalforsamling 2009

Det talende spørgeskema Fokus er på sammenhængen mellem kvalitet, omkostninger og brug af ressourcer ved en dataindsamling. Oplæggene vil komme ind på, hvad idealet er i de forskellige sammenhænge, men også hvad der forhindrer idealet, og hvad det har af konsekvenser, ud fra tanken om, at ”ingen statistik er bedre end sit svageste led”.

Læs mere »
Surveyselskab, Øster Farimagsgade 5
1353, København K
+ Google Map
Surveyselskab, Øster Farimagsgade 5
1353, København K
+ Google Map

Test af spørgeskemaet

hanne-pernille_stax.pdf jeanette_oestergaard.pdf mette_foged.ppt invitation_-_test_af_spoergeskemaet.doc

Læs mere »
Surveyselskab, Øster Farimagsgade 5
1353, København K
+ Google Map

Analyser i surveyforskningen & Generalforsamling

Formålet med dagen er at vise forskellige løsninger på nogle af de mest almindelige problemer, vi oplever i forbindelse med surveyforskningen. De forskellige emner gennemgås på en ikke-teknisk måde med fokus på idéen i analyseformen. Der bliver altså tale om introduktioner og smagsprøver på, hvad analyseformen indebærer, og hvad der er dens styrker og svagheder. […]

Læs mere »
Surveyselskab, Øster Farimagsgade 5
1353, København K
+ Google Map

Survey-eksperimenter

Formålet med seminaret er at vise, hvad survey-eksperimentet kan bruges til i praksis. Surveyforskere er ofte interesseret i at undersøge spørgsmål om årsag og virkning, og her har eksperimentet unikke styrker. Som dagens oplæg vil vise, kan survey-eksperimenter bruges til at undersøge så forskellige spørgsmål som effekten af politiske budskaber, virkninger af offentlig politik og […]

Læs mere »
Surveyselskab, Øster Farimagsgade 5
1353, København K
+ Google Map

Måling af helbred og helbredsrisici ved hjælp af surveyundersøgelser

Inden for sundhedsforskningen anvendes survey-undersøgelser i stigende omfang til at belyse helbredsproblemer og helbredsrisici. Formålet med dagen er at vise, hvad survey-undersøgelser kan bruges til i praksis. Oplægsholderne repræsenterer såvel sociologer som læger og kandidat i folkesundhedsvidenskab.   anne_illemann_christensen.pdf hermann_burr.pdf margit_velsing_groth.pdf rikke_lund.pdf invitation_til_survey_moede_21_september..

Læs mere »
Surveyselskab, Øster Farimagsgade 5
1353, København K
+ Google Map

Webpanelundersøgelser

De fleste surveys gennemføres i dag som webundersøgelser, og trenden vil kun stige i fremtiden. Kom og bliv klogere – eller kritisk – på dét, de unge vil ha’!   carsten_stig_poulsen.pdf henrik_lauritzen.pdf jacob_ladenburg.pdf jon_puleston.pdf program_til_webpaneler_-_11_november_201..

Læs mere »

Distante deltagere – om grupper, der er svære at nå i surveys & Generalforsamling 2011

esther_noerregaard-nielsen.pdf helene_feveile.pdf jens_arnholtz_hansen_og_nana_wesley_hans.. joergen_goul_andersen_og_jakob_rathlev.p.. vibeke_jakobsen.pdf program_til_distante_deltagere_-__1__mar.. referat_fra_generalforsamling.docx

Læs mere »
Surveyselskab, Øster Farimagsgade 5
1353, København K
+ Google Map

Meningsmålinger og medier

Formålet med seminaret er at diskutere politiske meningsmålinger og brugen af meningsmålinger i medierne. Herunder kvalitetsproblemer, over- og fejlfortolkninger mv. Men også hvad man kan få ud af de meningsmålinger, der umiddelbart må betegnes som mindre heldige. Seminaret behandler de kritiske spørgsmål, man kan og bør stille til politiske meningsmålinger, kvaliteten af forskellige målinger og […]

Læs mere »
Surveyselskab, Øster Farimagsgade 5
1353, København K
+ Google Map
Share This