Tidligere arrangementer

Nedenfor kan du orientere dig i de arrangementer Selskab for Surveyforskning tidligere har afholdt. I det omfang det har været muligt, har vi vedlagt de præsentationer, der blev fremlagt til arrangementerne.  Såfremt der er emner, du finder det relevant, at vi ser på igen, hører vi gerne fra dig på: survey@surveyforskning.dk

Arrangement 7 marts 2019: Surveys i bevægelse
Share This