Tidligere arrangementer

Nedenfor kan du orientere dig i de arrangementer Selskab for Surveyforskning tidligere har afholdt. I det omfang det har været muligt, har vi vedlagt de præsentationer, der blev fremlagt til arrangementerne.  Såfremt der er emner, du finder det relevant, at vi ser på igen, hører vi gerne fra dig på: Sekretariat@surveyforskning.dk

Nationale surveys - udfordringer og muligheder. Zoomarrangement 4 februar 2021

Program Nationale surveys_Program

Kathrine Carlsen og Hans Bay, Arbejdstilsynet: Arbejdsmiljø og Helbred  Se video HER 

Anne Illemann Christensen, Statens Instituts for Folkesundhed: Sundheds- og Sygelighedsundersøgelsen Se video HER

Sannie Vester Thorsen, det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø: Arbejdsmiljø og helbred koblet til registre med fravær Se video HER

Kan man måle sundhed i surveys? Zoom-arrangement 13 november 2020

Program: Kan man måle sundhed i surveys – 13 november 2020

Forskningschef Anne Illemann Christensen, SIF: Hvordan sikrer vi kvalitet når vi monitorerer befolkningens sundhedstilstand? Highlights om design og overvejelser fra Sundhedsprofilen: Slides:  Hvordan sikrer vi kvalitet når vi monitorerer befolkningens_Anne Illemann 13_nov

Video 1: Forskningschef Anne Illemann Christensen, SIF: Hvordan sikrer vi kvalitet når vi monitorerer befolkningens sundhedstilstand? Highlights om design og overvejelser fra Sundhedsprofilen

****************

Lektor Mogens Trab Damsgaard, SDU: Udfordringer ved måling af børn og unges sundhed. Oplæg: Udfordringer ved måling af børn og unges sundhed – Mogens Trab

Video 2: Lektor Mogens Trab Damsgaard, SDU: Udfordringer ved måling af børn og unges sundhed

*********************

Lektor Iben Nørup, AAU: Udfordringer ved måling af psykisk helbred gennem surveys.  Oplæg: psykisk helbred og trivsel – Iben Nørup

Video 3: Lektor Iben Nørup, AAU: Udfordringer ved måling af psykisk helbred gennem surveys.

Et billede siger mere end 1000 tabeller - zoomarrangement 1 oktober 2020

ProgramEt billede siger mere end 1000 tabeller

Mathias Tolstrup Wester: Erfaringer med formidling af komplekse analyser Erfaringer med formidling af komplekse analyser – surveyselskabet_uden noter

Jakob Erkmen: Fra tørre tal til grafisk formidling af deskriptiv statistik – muligheder og kritiske tanker Fra_tørre_tal_til_grafisk_formidling_af_deskriptiv_statistik

Anders Hjorth-Trolle: Resultater som interaktive webapps Resultater som interaktive webapps

Video 1: Mathias Tolstrup Wester

Video 2: Jakob Erkmen til  minut 24.11 og Anders Hjorth Trolle fra minut 24.12

Surveys i en coronatid. Zoom-arrangement 24 september 2020

“COH-fit” af Lau Caspar Thygesen;

“Solidaritet og frivillighed i coronakrisen” af Jonas Toubøl;

“HOPE” af Michael Bang-Petersen. 

Videooptagelse af “Surveys i en coronatid”

Er det nødvendigt at putte folk i kasser. København 27 februar 2020

Program: Er det nødvendigt at putte folk i kasser

Nils Galberg Enoksen. Danmarks statistik: Hvordan vi putter folk i kasser Hvordan vi putter folk i kasser DST SURVEY v2

Nonresponse - eller kunsten at få svar, 5 dec. 2019
Kan sure smileys give seriøse svar

Program Kan sure smileys give seriøse svar

Polymeros Chrysochou New Survey Questions and Qualtrics

Kim Mannemar Sønderskov Listeeksperimenter

Jacob Brauner Jørgensen & Andreas Pihl Kjærsgård Specielle surveymetoder

Vignetmetoden, 16 maj 2019

Program: HVAD MAN KAN MED VIGNETTER

Alice Grønhøj: Aarhus Universitet, Institut for virksomhedsledelse: Anvendelse i vignetter i forbrugerforskning

Patrik Kjærsdam Telléus: Vignetmetoden som empirisk etik – et studium i fagetiske profiler på AAUH

Nationale tests - den faglige debat. 2 maj 2019

Jeppe Bundsgård og Svend Kreiner, Aarhus Universitet, Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse København: Nationale tests måleegenskaber_2 udg

Jeppe Bundsgård og Svend Kreiner, Aarhus Universitet, Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse København: De nationale tests_Oplæg

Peter Linde, Forsknings- og Analysechef ved det Nationale Center for Arbejdsmiljø: Peter Linde_Nationale test

DIGITAL SPECIAL EDITION - fra digitale spor til nye indsigter 24 april

Program: program digitale data

Jonas Toubøl, Københavns UniversitetSurvey i en digital tidsalder

Jakob Carstensen og Sofie Thorsen, Backscatter (www.backscatter.dk)Kollektiv viden og digital data

Anders Munk, Aalborg UniversitetDigitale metodeproblemer – to eksempler

Tobias Bornakke, Analyse & Tal: Ikke tilgængelig

Arrangement 7 marts 2019: Surveys i bevægelse
Share This