Tidligere arrangementer

Nedenfor kan du orientere dig i de arrangementer Selskab for Surveyforskning tidligere har afholdt. I det omfang det har været muligt, har vi vedlagt de præsentationer, der blev fremlagt til arrangementerne.  Såfremt der er emner, du finder det relevant, at vi ser på igen, hører vi gerne fra dig på: Sekretariat@surveyforskning.dk

7 september 2023_PROM - Indsamling af Patient Reported Outcome Measures i epidemiologisk surveyforskning

ProgramProgram_ Prom_Patient reported Outcome Measures

DenHeart – patient-rapporteret helbredsstatus ved udskrivelse fra et Hjertecenter i Danmark. Anne Vinggaard Christensen, forsker i Hjertecentret, Rigshospitalet DenHeart – patient-rapporteret helbredsstatus ved udskrivelse fra et Hjertecenter i Danmark

Hvad er evidensen for klinisk brug af patientrapporterede outcomes (PRO)? Marie Villumsen, klinisk epidemiolog, Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse PRO_Hvad er evidensen for klinisk brug af patientrapporterede oplysninger

 

Patient-reported outcomes in axial spondyloarthritis and psoriatic arthritis real-world patients treated with secukinumab for 24 months. Marion Pons, rheumatologist, COPECARE. Oplæg ikke tilgængeligt

16 maj 2023_Adgang til survey- og registerdata
21. februar 2023_ Skalavalidering – hvad skal der til for at måle komplekse problemer via surveys?
24 november 2022_De svære målgrupper i surveys

Program: Svære målgrupper i surveys_ Program

Videooptagelse kan ses HER

5. oktober 2022_Surveyeksperimenter – hvad, hvorfor og hvordan?

Surveyeksperimenter – program

Videooptagelse fra dagen kan ses HER

18 maj 2022: Komparative analyser med data fra internationale surveys

Program: Komparative analyser med data fra internationale surveys_Program

Se optagelse HER  Arrangementet starter 20 min inde i optagelsen

Bedst efter test

Program: Program_Bedst efter test

Der foreligger desværre ikke en video fra dette arrangement da arrangementet ved en fejltagelse ikke blev optaget.

Datasæt med vægte

Program for dagen: Program_Vægte

Optagelse af arrangementet: HER

 

Panelstudier - hvorfor, hvornår, hvordan

Program: Program Panelstudier

Rullende paneler og konsekvenser for variansberegning og bortfald – eksempler fra Arbejdskraftundersøgelsen v. Helene Feveile: Rullende paneler og konsekvenser for variansberegning og bortfald

 

EVA’s forløbsundersøgelse på de videregående uddannelser – hvorfor et panel, og hvordan får vi studerende til at deltage og svare v. Andreas Pihl Kjærsgård:Hvordan får vi folk til at svare

 

Paneler med indbygget repræsentativitet v. Peter Linde: Paneler med indbygget repræsentativitet

Videolink:(Bemærk at arrangementet starter 9.26 sekunder inde i optagelsen) https://youtu.be/z43Z02BhCF8

Når surveys rammer forkert Zoomarrangement 15 sept 2021
Surveys til de mindste - faldgruber og muligheder Zoomarrangement 1 juni

Optagelse af arrangementet: HER 

Lea Høxbroe Jeppesen, Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM): Spørgeskema­undersøgelser blandt børnehavebørn – kan vi det? Spørgeskemaundersøgelse til børn-kan vi det_DCUM

Maiken Pontoppidan, VIVE: Survey til børn og unge, der har været udsat for seksuelle overgreb Erfaringer med at udvikle et spørgeskemaværktøj til børn_Børns Vilkår Undersøgelse til børn der har været udsat for seksuelt overgreb_VIVE

Laura Detlefsen, Danmarks Evalueringsinstitut: Børnemosaikker – når survey ikke er svaret. Børnemosaikker_EVA

Nana Riget Nielsen, Børns Vilkår: Erfaringer med at udvikle et spørgeskemaværktøj til børn Erfaringer med at udvikle et spørgeskemaværktøj til børn_Børns Vilkår

Giver smileys seriøse svar? Zoomarrangement 15 april 2021

Optagelse af arrangementet se HER

Program: Kan smileys give seriøse svar

Polymeros Chrysochou: Using Qualtrics in social science research: Chrysochou – Using Qualtrics

Jacob Brauner: Datakvalitet ved utraditionelle spørgsmålstyper: Datakvalitet ved utraditionelle spørgsmålstyper 15. apr

Kim Mannemar  Sønderskov: Listeeksperimenter

 

Oplæg fra vindere af prisopgaver:

Speciale: Emil Teddy Stachurska & Jens Claudi:Præsentation af prisopgaven i kategorien special

Prisopgave: Døren går op vinderspeciale Emil og Jens

Bachelor: Ida Marie Nyland Jensen & Trine Cosmus Nobel: Præsentation af prisopgaven i kategorien bachelor 

Prisopgave: Trine Cosmus Nobel og Ida Marie Nyland Jensen_bachelorprojekt

 

 

Nationale surveys - udfordringer og muligheder. Zoomarrangement 4 februar 2021

Program Nationale surveys_Program

Kathrine Carlsen og Hans Bay, Arbejdstilsynet: Arbejdsmiljø og Helbred  Se video HER 

Anne Illemann Christensen, Statens Instituts for Folkesundhed: Sundheds- og Sygelighedsundersøgelsen Se video HER

Sannie Vester Thorsen, det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø: Arbejdsmiljø og helbred koblet til registre med fravær Se video HER

Kan man måle sundhed i surveys? Zoom-arrangement 13 november 2020

Program: Kan man måle sundhed i surveys – 13 november 2020

Forskningschef Anne Illemann Christensen, SIF: Hvordan sikrer vi kvalitet når vi monitorerer befolkningens sundhedstilstand? Highlights om design og overvejelser fra Sundhedsprofilen: Slides:  Hvordan sikrer vi kvalitet når vi monitorerer befolkningens_Anne Illemann 13_nov

Video 1: Forskningschef Anne Illemann Christensen, SIF: Hvordan sikrer vi kvalitet når vi monitorerer befolkningens sundhedstilstand? Highlights om design og overvejelser fra Sundhedsprofilen

****************

Lektor Mogens Trab Damsgaard, SDU: Udfordringer ved måling af børn og unges sundhed. Oplæg: Udfordringer ved måling af børn og unges sundhed – Mogens Trab

Video 2: Lektor Mogens Trab Damsgaard, SDU: Udfordringer ved måling af børn og unges sundhed

*********************

Lektor Iben Nørup, AAU: Udfordringer ved måling af psykisk helbred gennem surveys.  Oplæg: psykisk helbred og trivsel – Iben Nørup

Video 3: Lektor Iben Nørup, AAU: Udfordringer ved måling af psykisk helbred gennem surveys.

Et billede siger mere end 1000 tabeller - zoomarrangement 1 oktober 2020

ProgramEt billede siger mere end 1000 tabeller

Mathias Tolstrup Wester: Erfaringer med formidling af komplekse analyser Erfaringer med formidling af komplekse analyser – surveyselskabet_uden noter

Jakob Erkmen: Fra tørre tal til grafisk formidling af deskriptiv statistik – muligheder og kritiske tanker Fra_tørre_tal_til_grafisk_formidling_af_deskriptiv_statistik

Anders Hjorth-Trolle: Resultater som interaktive webapps Resultater som interaktive webapps

Video 1: Mathias Tolstrup Wester

Video 2: Jakob Erkmen til  minut 24.11 og Anders Hjorth Trolle fra minut 24.12

Surveys i en coronatid. Zoom-arrangement 24 september 2020

“COH-fit” af Lau Caspar Thygesen;

“Solidaritet og frivillighed i coronakrisen” af Jonas Toubøl;

“HOPE” af Michael Bang-Petersen. 

Videooptagelse af “Surveys i en coronatid”

Er det nødvendigt at putte folk i kasser. København 27 februar 2020

Program: Er det nødvendigt at putte folk i kasser

Nils Galberg Enoksen. Danmarks statistik: Hvordan vi putter folk i kasser Hvordan vi putter folk i kasser DST SURVEY v2

Nonresponse - eller kunsten at få svar, 5 dec. 2019
Kan sure smileys give seriøse svar

Program Kan sure smileys give seriøse svar

Polymeros Chrysochou New Survey Questions and Qualtrics

Kim Mannemar Sønderskov Listeeksperimenter

Jacob Brauner Jørgensen & Andreas Pihl Kjærsgård Specielle surveymetoder

Vignetmetoden, 16 maj 2019

Program: HVAD MAN KAN MED VIGNETTER

Alice Grønhøj: Aarhus Universitet, Institut for virksomhedsledelse: Anvendelse i vignetter i forbrugerforskning

Patrik Kjærsdam Telléus: Vignetmetoden som empirisk etik – et studium i fagetiske profiler på AAUH

Nationale tests - den faglige debat. 2 maj 2019

Jeppe Bundsgård og Svend Kreiner, Aarhus Universitet, Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse København: Nationale tests måleegenskaber_2 udg

Jeppe Bundsgård og Svend Kreiner, Aarhus Universitet, Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse København: De nationale tests_Oplæg

Peter Linde, Forsknings- og Analysechef ved det Nationale Center for Arbejdsmiljø: Peter Linde_Nationale test

DIGITAL SPECIAL EDITION - fra digitale spor til nye indsigter 24 april

Program: program digitale data

Jonas Toubøl, Københavns UniversitetSurvey i en digital tidsalder

Jakob Carstensen og Sofie Thorsen, Backscatter (www.backscatter.dk)Kollektiv viden og digital data

Anders Munk, Aalborg UniversitetDigitale metodeproblemer – to eksempler

Tobias Bornakke, Analyse & Tal: Ikke tilgængelig

Arrangement 7 marts 2019: Surveys i bevægelse
Share This