Tidligere arrangementer

Nedenfor kan du orientere dig i de arrangementer Selskab for Surveyforskning tidligere har afholdt. I det omfang det har været muligt, har vi vedlagt de præsentationer, der blev fremlagt til arrangementerne.  Såfremt der er emner, du finder det relevant, at vi ser på igen, hører vi gerne fra dig på: survey@surveyforskning.dk

Vignetmetoden, 16 maj 2019

Program: HVAD MAN KAN MED VIGNETTER

Alice Grønhøj: Aarhus Universitet, Institut for virksomhedsledelse: Anvendelse i vignetter i forbrugerforskning

Patrik Kjærsdam Telléus: Vignetmetoden som empirisk etik – et studium i fagetiske profiler på AAUH

Nationale tests - den faglige debat. 2 maj 2019

Jeppe Bundsgård og Svend Kreiner, Aarhus Universitet, Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse København: Nationale tests måleegenskaber_2 udg

Jeppe Bundsgård og Svend Kreiner, Aarhus Universitet, Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse København: De nationale tests_Oplæg

Peter Linde, Forsknings- og Analysechef ved det Nationale Center for Arbejdsmiljø: Peter Linde_Nationale test

DIGITAL SPECIAL EDITION - fra digitale spor til nye indsigter 24 april

Program: program digitale data

Jonas Toubøl, Københavns UniversitetSurvey i en digital tidsalder

Jakob Carstensen og Sofie Thorsen, Backscatter (www.backscatter.dk)Kollektiv viden og digital data

Anders Munk, Aalborg UniversitetDigitale metodeproblemer – to eksempler

Tobias Bornakke, Analyse & Tal: Ikke tilgængelig

Arrangement 7 marts 2019: Surveys i bevægelse
Share This