Seneste afsluttede Begivenheder

Kan valgtest styrke demokratiet? En undersøgelse af deres rolle i EP-valget. Online deltagelse

Zoom

Kom og deltag i vores spændende arrangement om surveys i relation til det kommende Europa-Parlamentsvalg! Valgtest spiller en stadigt voksende rolle i vælgernes beslutningsproces, og har stor potentiale for at hjælpe vælgerne med at træffe informerede valg. Med fokus på EP-valget vil vi dykke ned i et nyt projekt fra Aarhus Universitet - i samarbejde […]

Kan valgtest styrke demokratiet? En undersøgelse af deres rolle i EP-valget. Fysisk deltagelse

CBS, Lokale 2.58 fællesarealet Porcelænshaven 24, Frederiksberg

Kom og deltag i vores spændende arrangement om surveys i relation til det kommende Europa-Parlamentsvalg! Valgtest spiller en stadigt voksende rolle i vælgernes beslutningsproces, og har stor potentiale for at hjælpe vælgerne med at træffe informerede valg. Med fokus på EP-valget vil vi dykke ned i et nyt projekt fra Aarhus Universitet - i samarbejde […]

Generalforsamling – online

Zoom

Dagsorden Valg af dirigent. Valg af referent. Formandens beretning / godkendelse af denne. Fremlæggelse af og godkendelse af det reviderede regnskab. Indkomne forslag. Fastsættelse af årligt kontingent. Fremlæggelse af budget. Valg af bestyrelse. Valg af 2 revisorer og 1-2 suppleanter. Evt   Forslag skal sendes til bestyrelsen på adresse sekretariat@surveyselskab.dk senest 14 dage før generalforsamlingen […]