Selskab for Surveyforsknings prisopgave 2023

Selskab for Surveyforskning udskriver  i 2023 atter to prisopgaver.

  • Den ene indenfor kategorien speciale.
  • Den anden indenfor kategorien større eksamensopgave (herunder bacheloropgaver).

Kravet til at indsende en opgave er, at surveyforskning indgår som et centralt element i specialet eller den større opgave.

Prisen gives til et speciale/en opgave, der er nyskabende i forhold til et eller flere af følgende elementer: anvendelsen af surveymetoden, teorien bag surveys og surveymetode, præsentation af surveyresultater (fx grafisk) samt formidlingen af surveyresultater.

For at indsende en opgave skal man benytte nedenstående dokumenter, hvori der er yderligere informationer samt praktisk vejledning i, hvordan man indsender sit bidrag.

 

Prisopgave 2023_opslag

Ansøgningsskema 2023

Share This