Selskab for Surveyforsknings prisopgave 2023

Selskab for Surveyforskning udskrev i 2023  to prisopgaver.

  • Den ene indenfor kategorien speciale.
  • Den anden indenfor kategorien større eksamensopgave (herunder bacheloropgaver).

Caroline V. Christjansen Ramgil og Mie Kjærgaard Pheiffer

fra Institut for Statskundskab ved Københavns Universitet

Vandt Selskab for Surveyforsknings pris for bedste speciale i 2023.

Opgaven har titlen: Når prestige ikke er nok. Et eksperimentelt studie af ekstern prestige, organisatorisk støtte og løns påvirkning på jobpræferencer

Prisen blev uddelt ved et festligt arrangement d 19 marts. Specialet kan læses her: Når prestige ikke er nok_Speciale_Mie_Caroline og Caroline Ramgil

Viktor Lønberg Bilde og Zakarias Jafer

fra Institut for Matematiske Fag ved Københavns Universitet

Vandt Selskab for Surveyforsknings pris for bachelorprojekter og store opgaver i 2023.

Opgaven har titlen: Optimering af telefonisk borgerkontakt ved spørgeundersøgelser. Logistisk regression til konstruktion af en optimal opkaldsplan

Prisen blev uddelt ved et festligt arrangement d 19 marts. Specialet kan læses her: Projekt Optimering af telefonisk borgerkontakt ved spørgeundersøgelser

Share This