Vindere af prisopgaven 2016

Bestyrelsen i Selskab for Surveyforskning uddelte i 2016 to priser for
dygtig brug af surveymetodik i henholdsvis hoved/bacheloropgave og speciale.

Line Emma Jønson og Christine Staugaard Rasmussen, Statskundskab, Københavns Universitet Vinder af Selskab for Surveyforsknings prisopgave 2016 i kategorien specialer med opgaven: ”Fattigdom i et børneperspektiv. Sociale og materielle afsavn blandt danske børn”.

2016_Prisopgave speciale_ opgave

2016_Prisopgave speciale_Line Emma Jønson og Christine Staugaard Rasmussen

Peter Beyer Østergaard. Statskundskab, Aarhus Universitet. Vinder af Selskab for Surveyforsknings prisopgave 2016 i kategorien bachelorprojekt med projektet: Gør terrortruslen os alle til ”autoritære” individer? RWA, terrortruslen og opbakningen til myndighedernes beføjelser i terrorbekæmpelsen”.

2016_Prisopgave større opgave_Motivation

2016_Prisopgave større opgave_Peter Beyer Ostergaard

Share This