Vindere af prisopgaven 2016
Bestyrelsen i Selskab for Surveyforskning udskriver igen i 2016 to priser for
dygtig brug af surveymetodik i henholdsvis hoved/bacheloropgave og speciale.
Se mere omkring prisopgavernes betingelser her

Fattigdom i et kønsperspektiv. Sociale og materielle afsavn blandt danske børn

Vinder af Selskab for Surveyforsknings prisopgave 2016 i kategorien: Speciale:

Line Emma Jønson og Christine Staugaard Rasmussen: Institut for Statskundskab, Københavns Universitet

Dato: 02-03-2016

Gør terrortruslen os alle til ”autoritære” individer? RWA, terrortruslen og opbakningen til myndighedernes beføjelser i terrorbekæmpelsen

Vinder af Selskab for Surveyforsknings prisopgave i 2016 i kategorien: Bachelor:

Peter Beyer Østergaard: Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet

Dato: 02-03-2016

Share This