Nyhedsbrev og medlemskab

12 + 12 =

Selskabet sikres økonomisk af de mange institutioner og firmaer, der har tegnet et støttemedlemskab. Dertil kommer en række personlige medlemskaber.

Disse medlemskaber betyder, at alle vores møder har fri adgang og dermed kan tilbydes studerende, ansatte og andre med interesse for at styrke deres viden om surveys. 

Hvis I er et par stykker fra din arbejdsplads, der jævnligt deltager, kunne I overveje et lille støttemedlemskab til 2.500, og hvis I er flere kunne I overveje det større på 5.000 kr. 

Alt arbejdet i Selskabet er frivilligt. Midlerne anvendes til at sikre at hjemmesiden fungerer, chokolade til oplægsholderne der ligeledes bidrager med viden gratis, forplejning til arrangementerne, uddeling af pris opgave og lignende 

Alle interesserede personer kan blive medlem af selskabet.
Det årlige kontingentet er som følger:
Studerende: 50,-
Ordinære medlemmer: 200,-
Støttemedlemskab for institutioner og virksomheder: kr. 2500,- / 5000,-
(lille/stor institution)
Indmelding i selskabet sker via venstre stående indmeldingsblanket. Når
selskabet har registreret indmeldelsen afsendes en e-mail med oplysninger om betaling.

Share This