Vindere af prisopgaven 2014

Bestyrelsen i Selskab for Surveyforskning uddelte i 2014 to priser for
dygtig brug af surveymetodik i henholdsvis hoved/bacheloropgave og speciale.

Cæcilie Saul fra Forvaltning på Roskilde Universitet vinder af Selskab for Surveyforsknings prisopgave 2014 i kategorien bachelorprojekt med projektet: ”Frafald på kommunale brugertilfredshedsundersøgelser. Hvorfor svarer brugerne ikke? Og hvad betyder frafaldet for resultaterne?”.

2014_Prisopgave Speciale_Motivation

2014_Prisopgave Speciale_Cæcilie Saul

Linda Ejlskov Jeppesen og Tatiana Bergstrøm på Aalborg Universitet vinder af Selskab for Surveyforsknings prisopgave 2014 i kategorien større eksamensopgave med projektet: ”Social kapitals betydning for jobtilfredshed. Et transnationalt perspektiv”.

2014_Prisopgave Større opgave_motivation

2014_Prisopgave Størreopgave_Tatiana Bergstrøm og Linda Ejlskov Jeppesen

 

Share This