Vindere af prisopgaven 2014
Bestyrelsen i Selskab for Surveyforskning udskriver igen i 2014 to priser for
dygtig brug af surveymetodik i henholdsvis hoved/bacheloropgave og speciale.
Se mere omkring prisopgavernes betingelser her

Frafald på kommunale brugertilfredshedsundersøgelser. Hvorfor svarer brugerne ikke? Og hvad betyder frafaldet for resultaterne?

Vinder af Selskab for Surveyforsknings prisopgave 2014 i kategorien: Speciale:

Cæcilie Saul: Forvaltning, Roskilde Universitet

Dato: 10-03-2014

Social kapitals betydning for jobtilfredshed. Et transnationalt perspektiv

Vinder af Selskab for Surveyforsknings prisopgave 2014 i kategorien: Bachelor:

Tatiana Bergstrøm og Linda Ejlskov Jeppesen: Sociologi, Aalborg Universitet

Dato: 10-03-2014

Share This