Vindere af prisopgaven 2013

Bestyrelsen i Selskab for Surveyforskning uddelte to priser i 2013  for
dygtig brug af surveymetodik i henholdsvis hoved/bacheloropgave og speciale.

Marianne Rosenkvist og Maj Rørdam Nielsen, Sociologisk Institut, Københavns Universitet  vinder af Selskab for Surveysforsknings prisopgave 2013 i kategorien speciale eller anden større opgave med specialet ”Asylundersøgelsen – En undersøgelse af gymnasieselevers viden om og holdninger til dansk asylpolitik”.

2013_Prisopgave Speciale_ Motivation

2013_Prisopgave Speciale_Marianne Rosenkvist og Maj Rørdam Nielsen

 

Maja Toft, Statskundskab, Aalborg Universitet vinder af Selskab for Surveyforsknings prisopgave 2013 i kategorien bachelor med projektet: ”Uddannelseseffekten: et udtryk for velvilje over for etniske minoriteter, en falsk sammenhæng eller blot et spil for galleriet?”

2013_Prisopgave Bachelor_Motivation

2013_Prisopgave Bachelor_Maja Toft

Share This