Selskab for Surveyforskning uddeler også i 2020 en pris til hhv. et speciale og en større eksamensopgave (herunder bacheloropgaver), hvori surveyforskning indgår som et centralt element. Prisen gives til et speciale/en opgave, der er nyskabende i forhold til et eller flere af følgende elementer: anvendelsen af surveymetoden, teorien bag surveys og surveymetode, præsentation af surveyresultater (fx grafisk) samt formidlingen af surveyresultater.

Alle, der har afleveret og fået bedømt et speciale/en større opgave fra et dansk universitet i 2020 uanset studieretning kan deltage. Før indsendelse skal specialet/opgaven være bedømt med karakter. Der kan være mere end én forfatter til specialet/opgaven.

Læs mere om prisopgaven her: Prisopgave 2020_opslag

Find ansøgningsskemaet her: Ansøgningsskema 2020

Share This