Om selskabet
Selskab for Surveyforskning har til formål at være forum for tværvidenskabelig
diskussion og erfaringsudveksling i forhold til fremme af forskning i og anvendelse
af surveymetoder, dvs. undersøgelser ved hjælp af spørgeskemaer. Selskabet
har desuden til formål at udveksle viden med beslægtede selskaber såvel nationalt
som internationalt.
Arrangementer
Selskabet afholder arrangementer, der som regel er af en eftermiddags varighed, hvor
oplægsholdere deler deres erfaringer i forhold til problematikker og løsninger,
der er relevante for dagens tema. Det er gratis at deltage i selskabets arrangementer.
Arrangementerne behandler spændende og vigtige emner, der er relevante for producenter og brugere af surveys både inden for det private og det offentlige og henvender sig til forskere, konsulenter, studerende, embedsmænd, journalister og andre der arbejder med surveymetoder.

Det første arrangement blev afholdt den 23. oktober 2008, og den 25. februar
2009 fandt den stiftende generalforsamling sted. Under ”Tidligere arrangementer”
forefindes information om samtlige arrangementer afholdt til dato.

Medlemskab

Alle interesserede kan blive medlem af Selskab for Surveyforskning.

– Kontingentet er 200 kr. for ordinære medlemmer og 50 kr. for studerende.

Desuden er det muligt for institutioner og virksomheder at tegne støttemedlemskaber.

– Prisen for store institutioner og virksomheder er 5000 kr.

– Prisen for små institutioner og virksomheder er 2500 kr.

Spørgsmål eller yderligere oplysninger: skriv til Sekretariat@surveyforskning.dk.

Selskab for surveyforskning

c/o Sociologisk Institut
Øster Farimagsgade 5A
1014 København K
CVR: 32401732
For yderligere oplysninger: Sekretariat@surveyselskab.dk
Bankoplysninger:
Jyske Bank
Reg. 5033
konto. 0001532957

Share This