Støttemedlemmer

Selskab for Surveyforskning har til formål at være forum for tværvidenskabelig diskussion og erfaringsudveksling i forhold til fremme af forskning i og anvendelse af surveymetoder, dvs. undersøgelser ved hjælp af spørgeskemaer. Der er stor efterspørgsel efter denne viden, og selskabets arrangementer besøges af forskere fra en række meget forskelligartede områder, store og små private firmaer, offentlig og private organisationer og studerende fra forskellige fag. Det er et stort ønske for Selskab for Surveyforskning at viden og debat om surveyforskning udbredes mest muligt. Det er derfor af meget væsentlig betydning, at en række firmaer, organisationer og offentlige institutioner støtter selskabet økonomisk, og dermed gør det muligt at gøre det gratis for alle at deltage i selskabets arrangementer. Vi er vores støttemedlemmer meget taknemmelige for deres bidrag til at løfte et væsentligt vidensområde.

Share This