Ansøgningsskema til Surveyselskabets prisopgave 2018/19

Dato: 09-01-2019

Formål: Selskab for Surveyforskning uddeler hvert år en pris til hhv. et speciale og en større eksamensopgave (herunder bacheloropgaver), hvori surveyforskning indgår som et centralt element. Formålet med prisen er at øge studerendes interesse for at benytte surveyforskning samt at sætte fokus på studerende med kvalifikationer inden for surveyforskning. Prisen gives til et speciale/en opgave, der er nyskabende i forhold til et eller flere af følgende elementer: anvendelsen af surveymetoden, teorien bag surveys og surveymetode, præsentation af surveyresultater (fx grafisk) samt formidlingen af surveyresultater.

 

Hvem kan deltage: Alle, der har afleveret og fået bedømt et speciale/en større opgave fra et dansk universitet i 2018 uanset studieretning. Før indsendelse skal specialet/opgaven være bedømt med karakter. Der kan være mere end én forfatter til specialet/opgaven.

 

Emne: Valgfrit – forudsat brugen af surveymetode står centralt.

 

Hvem kan indstilles: Specialet/opgaven kan indstilles af forfatter(ne) selv eller af deres vejleder.

 

Bedømmelsesproces og prisoverrækning: Selskabets bestyrelse udgør bedømmelsesudvalget. Det vindende speciale og den vindende opgave præmieres hver med 5.000 kr. Der kan uddeles særpriser enkelte år. Priserne overrækkes ved selskabets årlige generalforsamling i 2019.

Selskabet forbeholder sig retten til ikke at uddele prisen, såfremt der ikke indkommer specialer/opgaver af tilstrækkelig kvalitet.

 

Det praktiske: For at specialet/opgaven kan bedømmes, skal selskabet have modtaget følgende:

–       Selve specialet/opgaven

–       Kort begrundelse for hvorledes specialet/opgaven er nyskabende i sin anvendelse af surveymetodik

–       Stamoplysninger – blanketter forefindes på selskabets hjemmeside

–       Evt. anbefalinger af selve specialet/opgaven fra vejleder samt evt. anden relevant faglig person.

–       Dokumentation for bedømmelsen af specialet/opgaven (BA-/bevis og/eller karakter-udskrift).

 

Ovenstående skal samles til et dokument og indsendes til selskabet via mail: prisopgave@surveyselskab.dk

Senest 7/1 – 2019.

Bemærk: Der modtages kun elektroniske ansøgninger

Ansøgnings skema pdf: Download

Prisopgave 2018-2019 pdf: Download

Share This