Selskab for Surveyforsknings prisopgave 2022

BEMÆRK: FORLÆNGET ANSØGNINGSPERIODE. Grundet det faktum at mange bedømmelser finder sted ultimo januar, er det besluttet at opgaver kan indleveres frem til og med 1 februar.

Selskab for Surveyforskning uddeler igen i år en pris til hhv. et speciale og en større eksamensopgave (herunder bacheloropgaver), hvori surveyforskning indgår som et centralt element.

Formålet med prisen er at øge studerendes interesse for at benytte surveyforskning samt at sætte fokus på studerende med kvalifikationer inden for surveyforskning. Prisen gives til et speciale/en opgave, der er nyskabende i forhold til et eller flere af følgende elementer: anvendelsen af surveymetoden, teorien bag surveys og surveymetode, præsentation af surveyresultater (fx grafisk) samt formidlingen af surveyresultater.

Share This