Indlæser Begivenheder

Tidligere Begivenheder

Begivenheder Search and Views Navigation

feb 2021

Nationale surveys – udfordringer og muligheder

torsdag 4, februar 2021 kl. 13:00 - 15:00
Online – Zoom

Store nationale surveys med adskillige tusinde deltagere giver særlige udfordringer, men rummer også spændende muligheder. De to surveys ”Arbejdsmiljø og Helbred” og ”Sundheds- og Sygelighedsundersøgelsen” præsenteres, og med udgangspunkt i disse undersøgelser vil forskellige aspekter blive belyst. Herunder sammenligning af svarmønstre på ens spørgsmål på tværs af surveys, konsensus om spørgsmålsformuleringer og muligheder for kobling til registre eller andre surveys. Program 13.00-13.05:    Velkommen v/Helene Feveile 13.10-13.40:    Kathrine Carlsen og Hans Bay, Arbejdstilsynet: Arbejdsmiljø og Helbred. Hans vil fokusere…

Læs mere »

mar 2021

Generalforsamling i Selskab for Surveyforskning 2021

onsdag 10, marts 2021 kl. 15:00 - 16:00
Online – Zoom

Der indkaldes hermed til Generalforsamling i Selskab for Surveyforskning Mødet gennemføres på zoom. Link tilsendes ved tilmelding Dagsorden Valg af dirigent. Valg af referent. Formandens beretning / godkendelse af denne. Fremlæggelse af og godkendelse af det reviderede regnskab. Indkomne forslag. Fastsættelse af årligt kontingent. Fremlæggelse af budget. Valg af bestyrelse. Valg af 2 revisorer og 1-2 suppleanter. Eventuelt Forslag skal sendes til bestyrelsen på adresse sekretariat@surveyselskab.dk senest 14 dage før generalforsamlingen Bemærk: Dokumenter til brug ved generalforsamlingen vil kunne findes…

Læs mere »

apr 2021

Giver smileys seriøse svar? Utraditionelle spørgsmålstyper og listeeksperimenter. Og præsentation af prisopgaver

torsdag 15, april 2021 kl. 15:30 - 16:45
Online – Zoom

Dette arrangement fokuserer på utraditionelle spørgsmålstyper og listeeksperimenter, men præsenterer også vinderne af selskabets prisopgaver. I surveys kan man i online opsætning i dag vælge mellem flere item-typer, som ikke var tilgængelige tidligere, såsom sortering, rangordning, trinløse skalaer, smileys, interaktive billeder m.m. Men hvad kan man bruge disse funktioner til? Polymeros Chrysochou og Jacob Brauner vil fortælle om funktioner for disse item-typer i Qualtrics og om datakvalitet for disse item-typer. Listeeksperimenter er et surveydesign, som egner sig til at begrænse…

Læs mere »

jun 2021

Surveys til de mindste – faldgruber og muligheder

tirsdag 1, juni 2021 kl. 14:00 - 16:00
Online – Zoom

Interessen for at lade børn komme til orde om deres erfaringer og hverdag er stor i disse år, hvor både kommuner, NGO’er og forskere har fokus på børns perspektiver. Samtidig giver udviklingen af interaktive teknologier stadig flere muligheder for at lave kreative dataindsamlingsløsninger. Men hvor små børn kan man meningsfuldt lave surveys til? Hvad skal man være opmærksom på, når man vil lave surveys til børn? Og hvad er der af alternativer til surveyen, når man gerne vil høre fra…

Læs mere »

sep 2021

Når Surveys rammer forkert

onsdag 15, september 2021 kl. 15:00 - 16:00
Online – Zoom

Arrangementet fokuserer med udgangspunkt i amerikanske og danske meningsmålinger på, hvorfor disse nogle gange rammer skævt. Program: 15:00-15:05. Velkomst ved  Mads Dagnis Jensen 15:05-15:25. Martin Vinæs Larsen, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet: ”Meningsmålinger ved Amerikanske valg: Udfordringer og perspektiver” : Hvor gode er meningsmålingerne til Amerikanske valg? Vi gør status på hvor gode målingerne er, hvilke særlige udfordringer meningsmålingerne har at kæmpe med i USA samt om vi kan forvente målingerne bliver bedre i fremtiden.  15:25-15.45. Jens Olav Dahlgaard, Department of International…

Læs mere »
+ Eksporter begivenheder