Indlæser Begivenheder

Tidligere Begivenheder

Begivenheder Search and Views Navigation

okt 2020

Et billede siger mere end tusind tabeller -Zoomarrangement

torsdag 1, oktober 2020 kl. 13:00 - 15:30
Online – Zoom

Folk gider ikke læse statistik – og kan ikke finde ud af det – men hjælpen er nær. Mulighederne for kreativ visualisering af surveydata er i dag flere end nogensinde, og interessen for at blive bedre til det vokser tilsvarende. Arrangementet fokuserer på nogle af de redskaber, man kan bruge til at visualisere sine surveydata. Oplægsholderne viser med eksempler fra både konsulent- og forskningsarbejde, hvor langt man kan komme og hvilke valg, man skal træffe undervejs. Program: 13.00-13.10: Velkommen v.…

Læs mere »

nov 2020

Kan man måle sundhed i surveys – nye perspektiver

fredag 13, november 2020 kl. 13:00 - 14:00
Online – Zoom

Hvordan måler man på sundhed indenfor forskellige aldersklasser, forskellige sundheds- og sygdomsgrupper, og på tværs af tid og livsomstændigheder. Nogle af disse dilemmaer fremlægges og drøftes på dette seminar, der er en opfølgning af et arrangement i foråret. Program 13.01-13.05:    Velkommen og præsentation af programmet v/Pernille Bjørnholt Nielsen 13.05-13.20:    Forskningschef Anne Illemann Christensen, SIF: Hvordan sikrer vi kvalitet når vi monitorerer befolkningens sundhedstilstand? Highlights om design og overvejelser fra Sundhedsprofilen. Næste oplægsholder gør sig klar 13.22-13.37:    Lektor…

Læs mere »

feb 2021

Nationale surveys – udfordringer og muligheder

torsdag 4, februar 2021 kl. 13:00 - 15:00
Online – Zoom

Store nationale surveys med adskillige tusinde deltagere giver særlige udfordringer, men rummer også spændende muligheder. De to surveys ”Arbejdsmiljø og Helbred” og ”Sundheds- og Sygelighedsundersøgelsen” præsenteres, og med udgangspunkt i disse undersøgelser vil forskellige aspekter blive belyst. Herunder sammenligning af svarmønstre på ens spørgsmål på tværs af surveys, konsensus om spørgsmålsformuleringer og muligheder for kobling til registre eller andre surveys. Program 13.00-13.05:    Velkommen v/Helene Feveile 13.10-13.40:    Kathrine Carlsen og Hans Bay, Arbejdstilsynet: Arbejdsmiljø og Helbred. Hans vil fokusere…

Læs mere »

mar 2021

Generalforsamling i Selskab for Surveyforskning 2021

onsdag 10, marts 2021 kl. 15:00 - 16:00
Online – Zoom

Der indkaldes hermed til Generalforsamling i Selskab for Surveyforskning Mødet gennemføres på zoom. Link tilsendes ved tilmelding Dagsorden Valg af dirigent. Valg af referent. Formandens beretning / godkendelse af denne. Fremlæggelse af og godkendelse af det reviderede regnskab. Indkomne forslag. Fastsættelse af årligt kontingent. Fremlæggelse af budget. Valg af bestyrelse. Valg af 2 revisorer og 1-2 suppleanter. Eventuelt Forslag skal sendes til bestyrelsen på adresse sekretariat@surveyselskab.dk senest 14 dage før generalforsamlingen Bemærk: Dokumenter til brug ved generalforsamlingen vil kunne findes…

Læs mere »

apr 2021

Giver smileys seriøse svar? Utraditionelle spørgsmålstyper og listeeksperimenter. Og præsentation af prisopgaver

torsdag 15, april 2021 kl. 15:30 - 16:45
Online – Zoom

Dette arrangement fokuserer på utraditionelle spørgsmålstyper og listeeksperimenter, men præsenterer også vinderne af selskabets prisopgaver. I surveys kan man i online opsætning i dag vælge mellem flere item-typer, som ikke var tilgængelige tidligere, såsom sortering, rangordning, trinløse skalaer, smileys, interaktive billeder m.m. Men hvad kan man bruge disse funktioner til? Polymeros Chrysochou og Jacob Brauner vil fortælle om funktioner for disse item-typer i Qualtrics og om datakvalitet for disse item-typer. Listeeksperimenter er et surveydesign, som egner sig til at begrænse…

Læs mere »
+ Eksporter begivenheder