Velkommen til Surveyforskning

The Danish Society for Survey Research

Selskab for Surveyforskning har til formål at være forum for tværvidenskabelig
diskussion og erfaringsudveksling i forhold til fremme af forskning i og
anvendelse af surveymetoder, dvs. undersøgelser ved hjælp af spørgeskemaer.

Kommende arrangementer
19-09-2018 – PANELSTUDIER
Nyt seminar, afholdes den 19 september 2018
klokken 13-16.
20-10-2018 – 10-års jubilæumkonference
Mere information følger snarest.
Nyheder
19-09-2018 – PANELSTUDIER
Nyt seminar, afholdes den 19 september 2018
klokken 13-16.

20-10-2018 – 10-års jubilærumkonference
Mere information følger snarest.

Surveyeksperimenter – hvad, hvorfor og hvordan? Tilmelding til fysisk arrangement

Surveyeksperimenter har vundet stigende indpas inden for samfundsvidenskaberne i de seneste år. Modsat klassiske surveystudier er surveyeksperimenter stærke til at besvare kausale undersøgelsesspørgsmål om forholdet mellem årsager og effekter. Til dette arrangement stiller vi skarpt på, hvad surveyeksperimenter er, hvorfor de benyttes inklusiv deres styrker og svagheder samt hvordan de benyttes igennem konkrete eksempler. Hvad […]

Læs mere »
Department of International Economics, Government and Business (EGB). CBS. Porcelænshaven 24, 2.58 fællesarealet 2000 Frederiksberg, Porcelænshaven 24. 2.58 Fællesarealet
Frederiiksberg, 2000 Danmark
+ Google Maps

Surveyeksperimenter – hvad, hvorfor og hvordan? Tilmelding til Zoom

Her tilmelder du dig til arrangementet på Zoom. Link tilsendes ved tilmelding Surveyeksperimenter har vundet stigende indpas inden for samfundsvidenskaberne i de seneste år. Modsat klassiske surveystudier er surveyeksperimenter stærke til at besvare kausale undersøgelsesspørgsmål om forholdet mellem årsager og effekter. Til dette arrangement stiller vi skarpt på, hvad surveyeksperimenter er, hvorfor de benyttes inklusiv […]

Læs mere »
Zoom,

Skalavalidering – hvad skal der til for at måle komplekse fænomener via surveys? Forventes afholdt i efteråret 2022. Mere information følger.

Hvornår er det et problem at antage, at et fænomen kan måles ved at stille et enkelt spørgsmål til en respondent? Med dette arrangement om skalavalidering sætter vi spot på teorierne bag, praksis og eksempler på gennemførte studier, hvor skalaer testes for deres evne til at indfange fænomener i deres kontekst.

Hvor kommer stikprøven fra? Forventes at blive afholdt i efteråret 2022 Mere information følger.

Mange af os kender processen med en simpel tilfældig stikprøve fra CPR-registret. Men hvilke andre kilder og registrer findes der? Og kan stikprøven optimeres? Er der forskel på stikprøver til forskning og officiel statistik? Arrangementet vil forsøge at belyse nogle af disse temaer. 

Komparative analyser med data fra internationale surveys

Afholdt onsdag den 18. maj 2022

Zoom-optagelse tilgængelig HER

Store komparative surveys, med respondenter fra mange forskellige lande, giver særlige udfordringer, men rummer også spændende muligheder. Kulturelle forskelle mellem lande giver en række udfordringer i både samplingsprocedurer, indsamlings-metoder og naturligvis i spørgsmålsformuleringer. Samtidig rummer de internationale surveys mulighed for spændende analyser af forskelle i værdier og adfærd på tværs af lande samt mulighed for at kombinere variable på henholdsvis individ-, region- og landeniveau.

Følgende arrangementer forventes afholdt i Selskabet i  efteråret 2022

Respondenters perspektiver og viden: Vi spørger respondenter om mange ting, men hvad kan respondenter meningsfuldt udtale sig om? Hvornår kan man bede respondenter vurdere udsagn og hvornår opstiller man spørgsmål, hvor noget er rigtigt og andet forkert. 

 

Tillykke til Alexander Cappelen

Alexander Cappelen er vinder af Selskab for Surveyforsknings Prisopgave i Større opgave – herunder bacheloropgave 2021.

Alexander Cappelen, der er bachelor fra Sociologisk Institut på Københavns Universitet vinder med bacheloropgaven: “Differences in anti-immigrant attitudes among native Danes” 

Med hæderen følger også 5000,- kroner.

Det er muligt at downloade opgave og begrundelse HER

Tillykke til Adam Frederik Riis Hedegaard, Mads Fuglsang Hove, Emil Fuhr Hovind og Isak Dyrløv Klindt

Adam Frederik Riis Hedegaard, Mads Fuglsang Hove, Emil Fuhr Hovind og Isak Dyrløv Klindt Alexander er vindere af Selskab for Surveyforsknings Prisopgave i kategorien Speciale 2021.

De er alle fra Institut for Statskundskab på Københavns Universitet og vinder med specialet: “De Digitale Stemmer – et studie i danske politikeres repræsentationsstil og dens effekt på vælgeropbakning” 

Med hæderen følger også 5000,- kroner.

Det er muligt at downloade opgave og begrundelse HER

Se eller gense selskabets arrangementer 

– Surveys til de mindste

– Kan man bruge smileys i surveys og få valide svar

– Hvordan måler man sundhed

– Når surveys gætter forkert

– med meget mere.

Selskabets arrangementer er de sidste mange gange afholdt på zoom. Det er derfor muligt at se eller gense en række af de spændende oplæg.

Du kan se mere om mulighederne HER

 Tak til Selskabets støttemedlemmer

Selskab for Surveyforskning vil gerne takke de mange organisationer og privatpersoner der har valgt at støtte selskabet gennem et medlemskab. Det er disse medlemskaber der muliggør, at Selskabet gratis kan tilbyde interessante arrangementer. Arrangementer i selskabet følges meget bredt af organisationer, styrelser, kommuner, universiteter, politi med mere. Midlerne fra medlemskaberne gør det muligt for studerende at følge selskabets arrangementer ligesom Selskabet kan fremme surveyarbejdet gennem en årlig prisopgave. Du kan se om din arbejdsplads er støttemedlem HER eller i denne folder; Støttemedlem af Surveyselskabet. Hvis I er et par stykker der deltager, kunne I overveje et lille støttemedlemskab til 2.500 kr, og hvis I er flere det større på 5.000 kr. Send meget gerne folderen videre.