Tidligere vinderopgaver


Vinderopgave 2015 - Større eksamensopgave

Dato: 10-03-2015

Vinderne af Selskab for surveyforsknings pris for den bedste større eksamensopgave for 2014. går til Linda Ejlskov Jeppesen og Tatiana Bergstrøm for en 9. semestersopgave i faget Videregående samfundsvidenskabelig metode fra Aalborg Universitet. Opgaven har titlen ”Social kapitals betydning for jobtilfredshed. Et transnationalt perspektiv”. Hvilken effekt har social kapital på individets jobtilfredshed og påvirker landets kultur effekten af social kapital? Der er tale om en grundig og opfindsom multilevel analyse af social kapital i en række forskelige lande. I projektet er den statistiske analyse baseret på to datasæt. European Social Survey (ESS) fra 2010 og et datasæt fra kulturforskeren Geert Hofstede sammenkoblet med data fra European Social Survey. Forfatterne er godt inde i multilevel-metoden og foretager en omhyggelig og nuanceret analyse. Deres statistiske fremgangsmåde herunder inddragelse af interaktioner og kontrolvariable på lande- og individnibeau giver spændende, og de forholder sig til datas kvalitet og diskuterer konsekvenser af mangler i data og forsørger at tage højde for sådanne mangler. Alt i alt er der tale om en spændende problemstilling, der indløsesved en opfindsom sammenkobling af data og som studeres ved hjælp af klare analyser og dygtigt og solidt statistisk håndværk.

 
KOMMENDE ARRANGEMENTER

Etik i survey for de der tæller

26-10-2018  
Tid: fredag den 26. oktober 2018 – kl. 13-15.30 med efterfølgende reception
 
Sted: Center for Sundhed og Samfun...
NYHEDER

AFHOLDTE SEMINARER - se oplæg her

31-01-2015 OPLÆG FRA AFHOLDTE SEMINARER - KLIK HER