Tidligere vinderopgaver


Vinderopgave 2015 - Speciale

Dato: 10-03-2015

Vinderen af selskabets specialepris er Cæcilie Saul Feltet fra Forvaltning på Roskilde Universitet og har titlen: ”Frafald på kommunale brugertilfredshedsundersøgelser. Hvorfor svarer brugerne ikke? Og hvad betyder frafaldet for resultaterne?”.
Cæcilies speciale tager fat en uhyre relevant problematik inden for surveyforskning op og behandler denne på forbilledlig vis. Hun formår med sit speciale at stille spørgsmålstegn ved det store fokus på svarprocenter som en kvalitetsparameter for surveys. På det metodiske plan er specialet baseret på et meget interessant materiale af hhv. det oprindelige materiale og det nyindsamlede materiale blandt frafaldspopulationen. Alt i alt er det et velargumenteret, velfunderet og nyskabende speciale inden for surveymetoden, som vi i selskabet er glade for at kunne tildele årets surveypris for specialer.

 
Læs opgaven:  

speciale.pdf

KOMMENDE ARRANGEMENTER

BRUGEN AF BRUGERUNDERSØGELSER

31-01-2018 Sociologisk institut - CSS 35.01.06 
kl. 13-16
 
 
Brugerundersøgelser anvendes i stigende omfang til at vurdere t...

DE SVÆRE MÅLGRUPPER

28-02-2018 Alt for ofte opgiver vi på forhånd at lave surveys med målgrupper, som ikke umiddelbart lader sig nå med vores s&ael...
NYHEDER

AFHOLDTE SEMINARER - se oplæg her

10-03-2015 OPLÆG FRA AFHOLDTE SEMINARER - KLIK HER