TIDLIGERE ARRANGEMENTER


Generalforsamling

Dato: 19-02-2016

GENERALFORSAMLING 19.FEBRUAR 2016

KL. 15.45-16.10


Sted: Alexandersalen, Bispetorvet 3, 1167 København K

 

INDKOMNE FORSLAG SKAL VÆRE BESTYRELSEN I HÆNDE SENEST D. 7.FEBRUAR. SKRIV TIL survey@surveyselskab.dk

 

 

 DAGSORDEN


  • Valg af dirigent 
  • Valg af referent 
  • Formandens beretning

Se fil på nettet pr. 12.februar

  • Fremlæggelse af og godkendelse af det reviderede regnskab 

Se fil på nettet pr. 12.februar

  • Indkomne forslag
  • Fastsættelse af årligt kontingent 

Bestyrelsens foreslår uændret kontingent: Personlige medlemsskaber, Studerende 50 kr., ordinære medlemmer 200 kr. Institutioner og virksomheder små: 2.500 store: 5.000 kr

  • Fremlæggelse af budget 

Se fil på nettet pr. 12 februar

  • Valg af bestyrelse 
  • Valg af 2 revisorer og evt. suppleanter 
  • Eventuelt 
Beretning, vedtægtsændringer, regnskab og budget kan ses på hjemmesiden fra. 12.februar

 

Mail: survey@surveyselskab.dk               Web: www.surveyselskab.dk

 
KOMMENDE ARRANGEMENTER

DE SVÆRE MÅLGRUPPER

28-02-2018 Alt for ofte opgiver vi på forhånd at lave surveys med målgrupper, som ikke umiddelbart lader sig nå med vores s&ael...

Generalforsamling 2018

28-02-2018 Indkaldelse til Generalforsamling 2018
NYHEDER

AFHOLDTE SEMINARER - se oplæg her

31-01-2015 OPLÆG FRA AFHOLDTE SEMINARER - KLIK HER