TIDLIGERE ARRANGEMENTER


Kvalitet i surveydata
– Betydningen af skemadesign og indsamlingsmetode

Dato: 22-04-2014

 

Tid: Tirsdag 22. april 2014 kl. 13.00 – 16.00

Sted: Alexandersalen, Bispetorvet 3, 1167 København K


Mange faktorer påvirker kvaliteten og anvendeligheden af de surveydata, vi indsamler. Spørgeskemaets design og indsamlingsmetoden er de vigtigste. Mange studier har undersøgt designets betydning, dog primært i USA, og har fundet signifikante svarforskelle afhængigt af skemaets design. Betydningen af designet kan eksempelvis vedrøre brugen eller fraværet af en ’ved ikke’-kategori eller en ’midter’-kategori, rækkefølgen af svarmuligheder, samt formulering af henholdsvis spørgsmål og svar.

 

For kvalitet er også indsamlingsmetode centralt. Indsamlingsmetoderne bliver flere og flere, hvor specielt brugen af web og paneler vinder frem, da de er relativt billige og let tilgængelige. Effekterne af brugen af paneler på datakvaliteten ved vi dog ikke så meget om endnu.

 

PROGRAM:


13.00

Velkomst

Sanne Clement, Institut for Statskundskab, Ålborg Universitet 

 

13.15

Mode effects – web versus papir versus telefon - Hvad skal jeg vælge?

Lektor Ditte Shamshiri-Petersen, Institut for Statskundskab, Ålborg Universitet

 

13.45Design effects – betydningen af udformning af spørgsmål og svarkategorier

Lektor Sanne Clement, Institut for Statskundskab, Ålborg Universitet

14.15-14.45 Kaffepause

14.45

Som man spørger, får man (stadig) svar! – Om betydningen af framing for datakvalitet 

Professor Jørgen Goul Andersen, Institut for Statskundskab, Ålborg Universitet

 

15.15

Anvendelse af latent variabel-modeller til vurdering af datakvalitet i spørgeskemaforskning – illustreret med eksempler fra spørgeskemaer om helbred

Adjungeret professor Jakob Bjørner

 

15.45

Afrunding af program og omtale af kommende arrangementet

Sanne Clement, Institut for Statskundskab, Ålborg Universitet og Anne Sofie Fink, Dansk Data Arkiv

 

 
KOMMENDE ARRANGEMENTER

DE SVÆRE MÅLGRUPPER

28-02-2018 Alt for ofte opgiver vi på forhånd at lave surveys med målgrupper, som ikke umiddelbart lader sig nå med vores s&ael...

Generalforsamling 2018

28-02-2018 Indkaldelse til Generalforsamling 2018
NYHEDER

AFHOLDTE SEMINARER - se oplæg her

31-01-2015 OPLÆG FRA AFHOLDTE SEMINARER - KLIK HER