TIDLIGERE ARRANGEMENTER


Generalforsamling 2014

Dato: 05-03-2014

Der afholdes Generalforsamling onsdag 5. marts, 2014 kl. 15.45

Sted: Alexandersalen, Bispetorvet 3, 1167 København K

Generalforsamlingen afholdes i forlængelse af seminaret

 "Kobling af survey og registerdata – muligheder og udfordringer "

 

 

DAGSORDEN

  • Valg af dirigent
  • Valg af referent
  • Formandens beretning
  • Fremlæggelse af og godkendelse af det reviderede regnskab.
  • Indkomne forslag
  • Fastsættelse af årligt kontingent

Bestyrelsens foreslår uændret kontingent: Personlige medlemsskaber :Studerende 50 kr., ordinære medlemmer 200 kr. Institutioner og virksomheder små: 2.500 store: 5.000 kr

  • Fremlæggelse af budget
  • Valg af bestyrelse
  • Valg af 2 revisorer og evt. suppleanter
  • Eventuelt

 

 
KOMMENDE ARRANGEMENTER

DE SVÆRE MÅLGRUPPER

28-02-2018 Alt for ofte opgiver vi på forhånd at lave surveys med målgrupper, som ikke umiddelbart lader sig nå med vores s&ael...

Generalforsamling 2018

28-02-2018 Indkaldelse til Generalforsamling 2018
NYHEDER

AFHOLDTE SEMINARER - se oplæg her

31-01-2015 OPLÆG FRA AFHOLDTE SEMINARER - KLIK HER