TIDLIGERE ARRANGEMENTER


Generalforsamling 2012

Dato: 13-03-2012

Indkaldelse til generalforsamling 2012

Til medlemmerne af Selskab for surveyforskning

 

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling den 13. marts 2012 kl. 15.45 i Alexandersalen, Bispetorvet 3, 1167 Kbh. K. Generalforsamlingen afholdes i forlængelse af selskabets arrangement om Mixed methods.

Dagsorden

Valg af dirigent.

Valg af referent.

Formandens beretning / godkendelse af denne.

Fremlæggelse af og godkendelse af det reviderede regnskab.

Indkomne forslag.

Fastsættelse af årligt kontingent.

Fremlæggelse af budget.

Valg af bestyrelse.

Valg af 2 revisorer og 1-2 suppleanter.

Eventuelt

 

Forslag skal være selskabet i hænde senest den 28. februar 2012 på mail survey@surveyselskab.dk

 
KOMMENDE ARRANGEMENTER

DE SVÆRE MÅLGRUPPER

28-02-2018 Alt for ofte opgiver vi på forhånd at lave surveys med målgrupper, som ikke umiddelbart lader sig nå med vores s&ael...

Generalforsamling 2018

28-02-2018 Indkaldelse til Generalforsamling 2018
NYHEDER

AFHOLDTE SEMINARER - se oplæg her

31-01-2015 OPLÆG FRA AFHOLDTE SEMINARER - KLIK HER