TIDLIGERE ARRANGEMENTER


Generalforsamling 2012

Dato: 13-03-2012

Indkaldelse til generalforsamling 2012

Til medlemmerne af Selskab for surveyforskning

 

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling den 13. marts 2012 kl. 15.45 i Alexandersalen, Bispetorvet 3, 1167 Kbh. K. Generalforsamlingen afholdes i forlængelse af selskabets arrangement om Mixed methods.

Dagsorden

Valg af dirigent.

Valg af referent.

Formandens beretning / godkendelse af denne.

Fremlæggelse af og godkendelse af det reviderede regnskab.

Indkomne forslag.

Fastsættelse af årligt kontingent.

Fremlæggelse af budget.

Valg af bestyrelse.

Valg af 2 revisorer og 1-2 suppleanter.

Eventuelt

 

Forslag skal være selskabet i hænde senest den 28. februar 2012 på mail survey@surveyselskab.dk

 
KOMMENDE ARRANGEMENTER

GØR DET PÅ DEN GODE MÅDE

03-05-2018 Når man vurderer forskellige surveys, fokuserer man ofte på kritik, og på dét der ikke er gået så godt....
NYHEDER

AFHOLDTE SEMINARER - se oplæg her

31-01-2015 OPLÆG FRA AFHOLDTE SEMINARER - KLIK HER