TIDLIGERE ARRANGEMENTER


Mixed Methods & Generalforsamling

Dato: 13-03-2012

 

 

 

Mixed Methods
Er Mixed methods utopi eller  vejen til et bedre projekt

 

TID: Tirsdag den 13. marts, 2012 kl. 13.00-15.45

 

STED: Alexandersalen, Bispetorvet 3, 1167 København K

 

 

 

PROGRAM:

 

12.45                       Ankomst & kaffe.

 

13.00                       Velkomst

 

13.00                    Morten Frederiksen, Aalborg Universitet:

Mixed Methods: At blande, integrere eller kombinere metoder?

 

13.20                     Malene Charlotte Larsen, Aalborg Universitet:

Når dataindsamlingen går online - nye former for data. Om at kombinere virtuel etnografi, deltagerobservationer, online-samtaler og spørgeskemadata.

 

                            

14.00                       Prisoverrækkelse.

Surveyselskabet uddeler priser til det bedste survey projekt for hhv. bachelor- og specialestuderende.

 

14.15-14.45                             Pause

 

14.45                    Maj Britt Dahl Nielsen, Det nationale center for arbejdsmiljø:

Brug af mixed-methods i observationelle- og interventionsstudier: Erfaringer fra to "Tilbagevenden til Arbejdet" projekter

 

15.15                    Louise Rønnov og Anders Rhiger Hansen, Rådgivende sociologer:

Fra mange respondenter til få typiske informanter – om at udvælge interviewpersoner fra spørgeskemabesvarelser.

 

15.45                     Generalforsamling:

Se særskilt program her eller vedhæftet nedenfor

 

 

 

 

 

 
Se oplægget:  

unge og sociale netværk

Se oplægget:  

raadgivende sociologer

Oplæg fra Morten Frederiksen:  

mixed_methods_metoder.pdf

Se oplægget:  

Forskningscenter for arbejdsmiljø

Læs formandens beretning:  

formands beretning 2012

KOMMENDE ARRANGEMENTER

DE SVÆRE MÅLGRUPPER

28-02-2018 Alt for ofte opgiver vi på forhånd at lave surveys med målgrupper, som ikke umiddelbart lader sig nå med vores s&ael...

Generalforsamling 2018

28-02-2018 Indkaldelse til Generalforsamling 2018
NYHEDER

AFHOLDTE SEMINARER - se oplæg her

31-01-2015 OPLÆG FRA AFHOLDTE SEMINARER - KLIK HER