TIDLIGERE ARRANGEMENTER


Alt det udenom - Surveys og paradata

Dato: 06-12-2018

Tid: Torsdag d. 6/12 kl. 13-16

Sted: 1.1.18 CSS 

Titel:  "Alt det udenom - Surveys og paradata" 

 

Paradata - såsom antallet af kontaktforsøg, andel svar i forhold til længden af spørgeskemaet, hvornår undersøgelsen er sendt ud, oplysninger om intervieweren mm. - kan rumme overraskende resultater, der kan danne grundlag for selvstændige analyser og forbedringer af fremtidige surveys. Når man taler om surveys, er interessen ofte særligt knyttet til de konkrete svar på de enkelte spørgsmål i spørgeskemaet. Der er imidlertid mange ting at lære ved at bruge tid på alle de andre informationer, der fremkommer i forbindelse med dataindsamlingen. Disse øvrige data kan bidrage med værdifuld viden om datakvalitet, bias, svarprocenter og meget andet.

Arrangementet giver eksempler på, hvordan ’alt det udenom’ selve svarene på spørgsmålene i en survey, er væsentligt i udarbejdelsen og forståelsen af resultaterne i undersøgelsen.

 

Program

13.00 – 13.20:  ”Velkomst og introduktion til begrebet paradata” ved Jonathan Hermansen, PhD, adjunkt ved Københavns Professionshøjskole

 

13.20 – 14.00: “Udvidet Dataindsamling i Onlinebaserede Surveys” ved Theis Thompson, Cand Scient Soc, Senior Specialist Netcompany

 

14.00 – 14.20: Kaffepause

 

14.20 – 15.00: Hello Beautiful? Hvor meget betyder intervieweres udseende for responsrater og svarmønstre i besøgsinterviews?” ved Mads Meier Jæger, Professor ved Sociologisk Institut, KU

 

15.00 – 15.40:” Paradataprojekt i Danmarks Statistik” Oplæg  ved Monika Klingsbjerg-       Besrechel, koordinator og tovholder på Danmarks Statistik

 

15.40 – 16.00: Spørgsmål og afrunding 

 
KOMMENDE ARRANGEMENTER

Alt det udenom - Surveys og paradata

06-12-2018 Tid: Torsdag d. 6/12 kl. 13-16
Sted: 1.1.18 CSS 
Titel:  "Alt det udenom - Surveys og paradata" 
 
Paradata - s&arin...
NYHEDER

AFHOLDTE SEMINARER - se oplæg her

31-01-2015 OPLÆG FRA AFHOLDTE SEMINARER - KLIK HER