Velkommen til Surveyforskning

Selskab for Surveyforskning har til formål at være forum for tværvidenskabelig diskussion og erfaringsudveksling i forhold til fremme af forskning i og anvendelse af surveymetoder, dvs. undersøgelser ved hjælp af spørgeskemaer.

  

Næste seminar 6 dec kl 13-16

   

 

 

Alt det udenom -

Surveys og paradata

  

Sted: 6. december 2018

Tid: kl 13-16.00

Lokale: 1.1.18 CSS


Paradata - såsom antallet af kontaktforsøg, andel svar i forhold til længden af spørgeskemaet, hvornår undersøgelsen er sendt ud, oplysninger om intervieweren mm. - kan rumme overraskende resultater, der kan danne grundlag for selvstændige analyser og forbedringer af fremtidige surveys. Når man taler om surveys, er interessen ofte særligt knyttet til de konkrete svar på de enkelte spørgsmål i spørgeskemaet. Der er imidlertid mange ting at lære ved at bruge tid på alle de andre informationer, der fremkommer i forbindelse med dataindsamlingen. Disse øvrige data kan bidrage med værdifuld viden om datakvalitet, bias, svarprocenter og meget andet.

Arrangementet giver eksempler på, hvordan ’alt det udenom’ selve svarene på spørgsmålene i en survey, er væsentligt i udarbejdelsen og forståelsen af resultaterne i undersøgelsen. 

Tilmelding her

 

 

Øvrige planlagte arrangementer:

Survey i bevægelse - hvordan kobler vi survey og geodata?

Foråret 2019

  

Hvad man kan med vignetter.

Foråret 2019 - Mere information følger

 

 

    

Selskab for Surveyforskning holdt 10 års jubilæum den 26 okt. 2018.  Det stiftende møde blev afholdt den 23 oktober 2008

 

 

   

 

UDSKRIVNING AF

SELSKAB FOR SURVEYFORSKNINGS PRISOPGAVE 2018

Sidste frist for indlevering af prisopgave er 7 januar 2019

   

 

 

 

 

Selskab for Surveyforskning udskriver hvert år en prisopgave i surveyforskning indenfor kategorierne: Speciale samt Større eksamensopgave (herunder bacheloropgaver).  Surveyforskning skal indgå som et centralt element i opgaven. Formålet med prisen er at øge studerendes interesse for at benytte surveyforskning samt at sætte fokus på studerende med kvalifikationer inden for surveyforskning. Prisen gives til et speciale/en opgave, der er nyskabende i forhold til et eller flere af følgende elementer: anvendelsen af surveymetoden, teorien bag surveys og surveymetode, præsentation af surveyresultater (fx grafisk) samt formidlingen af surveyresultater.

Se mere her

 

 


  

 

 

   

       


Selskab for Surveyforskning udskrev den første prisopgave 

i 2012. Lasse Lausten vandt det år prisen for sit speciale.

Kristina Jessen Hansen vandt prisen for sin bacheloropgave

Tidligere års vindere samt prisopgaver kan findes på selskabets hjemmeside

 

Følg Surveyforskning på Facebook -https://www.facebook.com/surveyselskab/

 

   

Følg Selskab for Surveyforsknig på LinkedIn

https://www.linkedin.com/company/selskab-for-surveyforskning/ 

     

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
KOMMENDE ARRANGEMENTER

Alt det udenom - Surveys og paradata

06-12-2018 Tid: Torsdag d. 6/12 kl. 13-16
Sted: 1.1.18 CSS 
Titel:  "Alt det udenom - Surveys og paradata" 
 
Paradata - s&arin...
NYHEDER

AFHOLDTE SEMINARER - se oplæg her

31-01-2015 OPLÆG FRA AFHOLDTE SEMINARER - KLIK HER